DNV GL

Presseinvitasjon: Norske toppledere og statsministeren staker ut kursen for at Norge skal kunne vise vei

Del

Rundebordskonferanse - mandag 25. november - ledet av statsminister Erna Solberg: Hvordan skape utslippsfri skipsfart? Muligheter for norsk maritim næring. Det maritime miljøet i Norge utvikler ny teknologi og nye løsninger som verden trenger for å klare omfattende reduksjoner av klimagassutslipp. Som Elon Musk er et forbilde for bilindustrien er Norge et forbilde for den maritime industrien. Men hvordan møter vi nye utfordringer?

Mandag 25. november.
Kl 12.30 - 15.00.


DNV GL, Veritas 1, Veritasveien 1, Høvik

Norges rolle som en av verdens ledende maritime nasjoner har lenge vært sterk. En satsing på grønn skipsfart styrker Norges ledende rolle. Et konstruktivt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv er en nøkkelfaktor for de nye løsningene for grønn skipsfart.

Grønt Skipsfartsprogram i samarbeid med det internasjonale Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, som er etablert av statsminister Erna Solberg, samler nær 30 toppledere fra de viktigste aktørene innen norsk maritim næring.

Pressen er velkommen til å delta. Pressen vil selvfølgelig også gis tid og mulighet til dialog/intervju med deltakerne i etterkant av rundebordet.

Komplett deltakerliste 

Program:

12.30 – 12.55 Registrering og forfriskninger

13.00 – 13.10 Åpningsinnlegg

Statsminister Erna Solberg: Bærekraftig havøkonomi - betydningen av utslippsfri skipsfart

13.10 – 13.55 Strategier for utslippskutt

Remi Eriksen: DNV GL Group: Status og fremtidsutsikter for utslippsfri skipsfart

Lasse Kristoffersen: Torvald Klaveness/Norges Rederiforbund: Rederiets perspektiv

Etter korte innledninger vil det være en dialog med næringsaktørene med fokus på skipsfartens muligheter og tiltak for å redusere utslipp.

13.55 – 14.55 Dialog med fokus på hvordan bygge bærekraftig business med grønn skipsfart

Torbjørn Johannson: Asko, Transportørens og vareeierens perspektiv

Egil Haugsdal: Kongsberg Maritime, Leverandørens perspektiv

Kristian Sørensen: Fearnleys, Finansieringsperspektivet

Etter korte innledninger vil det være en dialog med næringsaktørene med fokus på å bygge en bærekraftig business basert på fremtidens grønne teknologier, produkter og tjenester.

14:55 – 15:00 Avsluttende kommentar

Statsminister Erna Solberg 

Veien framover for grønn skipsfart og en bærekraftig havøkonomi, basert på input fra rundebords-konferansens deltakere.

15:00 – 16:00 Bevertning

Møteleder: Anne Jortveit, Norsk klimastiftelse

FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, har vedtatt å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart med minst 50 % innen 2050 fra nivået i 2008. Dette målet vil gi store forretningsmessige muligheter for norsk maritim næring.

Vi er godt i gang. Utviklingen innen fergesektoren er en utrolig historie. Den første gassdrevne ferga var norsk. Den første fullelektriske, batteridrevne ferga var norsk. Den første hydrogendrevne ferga blir snart norsk. Og i kjølvannet – bokstavelig talt av disse – har ny, grønn teknologi blitt utviklet. Blir det verdiskapning, eksport og arbeidsplasser av dette i Norge?

Næringslivslederne har en rekke muligheter og utfordringer å debattere og ta tak i. Det finnes gode eksempler på at offentlige og private kjøpere av transporttjenester har lagt til rette for kjøp av grønne løsninger som fremoverlente norske rederier har tatt tak i.

Østensjø og Equinor har skapt nye løsninger for offshore fartøyer. Hos Asko, som en stor distributør, pågår arbeid for å etablere et transportsystem med fullelektriske, autonome sjødroner. Sandefjord kommune og Color Hybrid har fått på plass løsninger for verdens største hybridferge. Og regjeringen tar nye, fremtidsrettede grep blant annet gjennom Kystruten.

Likevel – det er ikke noen stor etterspørsel etter - og betalingsvillighet for - grønnere tonnasje, heller ikke langs vår egen kyst, når vi ser bort fra fergesektoren. Hva gjør vi for å akselerere omstillingen?

Dette og mer til skal debatteres på Høvik Mandag 25. november.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om DNV GL

DNV GL
DNV GL
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnvgl.no

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. Siden 1864 har selskapets formål vært å sikre liv, verdier og miljøet. 

DNV GL leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er DNV GL også verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer. 

Med høyt utdannede ansatte i 100 land, bistår DNV GL sine kunder med å gjøre verden sikrere, smartere og grønnere.

www.dnvgl.com

Følg saker fra DNV GL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV GL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra DNV GL

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom