Kompetanse Norge

Presseinvitasjon: Læring i arbeidslivet. Hva fremmer og hemmer læring? Velkommen til seminar 23.september

Del

Læring for voksne har fått økt oppmerksomhet i senere tid, men vi trenger å lære mer om læringen som foregår i arbeidslivet. Vi vet at personer med lav kompetanse deltar mindre i læringsaktiviteter enn andre grupper og ofte har flere barrierer for læring. Hvordan kan vi tenke systematisk og nytt rundt livslang læring for alle?

Læring for voksne har fått økt oppmerksomhet i senere tid, men vi trenger å lære mer om læringen som foregår i arbeidslivet.
Læring for voksne har fått økt oppmerksomhet i senere tid, men vi trenger å lære mer om læringen som foregår i arbeidslivet.

Kompetansebehovsutvalget inviterer til seminar om «Læring i arbeidslivet. Hva fremmer og hemmer læring?» mandag 23. september kl. 10.00 – 15.30 i Auditoriet i R5, Akersgata 59.

Seminaret består av faglige innlegg fra forskere på feltet og eksempler fra arbeidslivet som belyser hvordan man kan jobbe for å dekke arbeidslivets kompetansebehov.

Kl 14.45 blir det diskusjon med politikere fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget om læringsaktiviteter for personer med lav kompetanse.

Seminaret blir strømmet på kompetansebehovsutvalget.no

Program

Del 1: Hva kjennetegner læring i arbeidslivet i Norge?

10:00–10:05 Utvalgsleder Steinar Holden ønsker velkommen.

10:05–10:40 Sveinung Skule, Direktør, NIFU. Læring i arbeidslivet i Norge, historisk utvikling og status i dag.

10:40–11:15 Anja Meierkord, Labour Economist, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD. Are the adult learning systems serving the needs of the future labour market?

11:15–11:30 Spørsmål fra salen

11:30–12:15 Lunsj

 

Del 2: Eksempler fra forskning

12:15–12:35 Åsmund Arup Seip, forsker ved Fafo. Kompetanseutvikling i tariffavtalene og partenes rolle i kompetansepolitikken

12:35–12:55 Anders Underthun, forsker ved AFI. Addiscomodellen, en ordning for studiepoenggivende kompetanseutvikling i arbeidslivet

12:55–13:15 Anne Berit Swanberg, førsteamanuensis ved BI. Hvordan kan utdanningssektoren legge bedre til rette for kompetanseutvikling for arbeidstakere?

13:15–13:25 Spørsmål fra salen

13:25–13:45 Kaffe og lett servering

Del 3: Eksempler fra arbeidslivet

13:45–14:30

  • Kristian Mjøen, prosjektleder i Trondheim Universitetskommune 3.0 (TRD 3.0). Kompetanseutvikling og innovasjon, samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune
  • Bjørn Mietinen, Handel og kontor. Nye kompetansebehov når COOP omstiller fra manuelt til digitalisert lager
  • Hanne Børrestuen (KS). Bransjeprogram kommunal helse- og omsorgstjeneste
  • Kjetil Tvedt, Fagsjef kompetanse i Norsk Industri. Bransjeprogram industri og bygg
  • Lars Lindland, prosjektleder for Matindustrien 4.0. Digital kompetanse og nettverksbygging i Matindustrien

14:30–14:40 Spørsmål fra salen

 

Del 4: Politisk diskusjon

14:45–15:30 Tema: Kompetanseutvikling for arbeidstakere med lav kompetanse

Vi vet at personer med lav kompetanse deltar mindre i læringsaktiviteter, at de oftere har en svak tilknytning til arbeidslivet og at de opplever flere barrierer for deltakelse i læringsaktiviteter. Hvordan kan vi tenke nytt og systematisk rundt å inkludere personer med lav kompetanse i livslang læring?

Guri Melby (V), Kent Gudmundsen (H), Marit Knutsdatter Strand (SP) og Martin Henriksen (AP) sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og deltar i diskusjonen.

Nøkkelord

Kontakter

Helene Ytteborg, sekretariatet, Kompetansebehovsutvalget
E-post: helene.ytteborg@kompetansenorge.no

Bilder

Læring for voksne har fått økt oppmerksomhet i senere tid, men vi trenger å lære mer om læringen som foregår i arbeidslivet.
Læring for voksne har fått økt oppmerksomhet i senere tid, men vi trenger å lære mer om læringen som foregår i arbeidslivet.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetansebehovsutvalget (KBU) ble oppnevnt av Kongen i statsråd 22. mai 2017. Utvalget består av representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet, analytikere/forskere og departementer. Professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo leder utvalget.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom