Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Presseinvitasjon fra Kompetansebehovsutvalget

Del

Kompetansebehovsutvalget (2021-2023) lanserer sin temarapport om Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring.

Endringer i samfunns- og arbeidsliv drevet av teknologisk utvikling, demografisk utvikling og grønn omstilling skaper behov for stadig fornyet kompetanse i befolkningen.

Regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget (2021-2023) lanserer sin temarapport Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring 14. juni 2022 kl. 09.30-10.00 i Kunnskapsdepartementets lokaler i Oslo (Kirkegata 18).

Temarapporten drøfter hvilken rolle høyere yrkesfaglig utdanning har i å imøtekomme eksisterende og nye kompetansebehov som springer ut av slike endringer. Rapporten sammenfatter kunnskapsgrunnlaget og kunnskapsbehov for å kunne vurdere og utvikle sektoren videre.

Dersom du ønsker å delta (fysisk/digitalt) på selve lanseringen eller ønsker mer informasjon om dette kan du ta kontakt med meg per e-post eller telefon til:

Nesanet.hailemariam@hkdir.no

Tlf 405 74 037

14. juni 2022 kl. 09.30-10.00

Nøkkelord

Kontakter

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom