Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: Forslag til ny nettleiestruktur (effekttariff) legges ut på høring onsdag 5. februar

Del

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sender ut forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Forslaget gjelder nettleien for forbrukerkunder (husholdninger og fritidsboliger) og næringskunder tilknyttet lavspentnettet.

Forslaget til endringer i utformingen av nettleien legges ut på høring.

Tid: onsdag 5. februar 2020, kl. 10.00 
Sted: NVEs hovedkontor, Middelthunsgate 29, Oslo 


Program:
 

Kl. 10.00: Velkommen, ved fungerende kommunikasjonsdirektør Brigt Samdal 

Kl. 10.05: Innlegg ved vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund 

Kl. 10.30: Spørsmål fra salen og individuelle intervjuer. 

Kl. 11.30: Arrangementet avsluttes 

Vil du delta?
Send en e-post til kom@nve.no om du ønsker å delta. Journalister oppfordres til å ta med pressekort.
 

For journalister som ikke kan møte opp er det mulig å følge presentasjonen på video. Send e-post til kom@nve.no (skriv "streaming effekttarriff" i emnefeltet) så får du tilsendt lenke til streaming. 

Om Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME)

Reguleringsmyndigheten for energi er en enhet i NVE. RME utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. RME har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser, engrosmarkeder og systemdrift, vilkår for bruk av mellomlandsforbindelser, regulering av leveringskvalitet, tariffer og omsetning av kraft og gass til sluttbrukere. Les mer om RME her

(+47) 22 95 95 95

www.reguleringsmyndigheten.no 

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom