Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Barnas transportplan – fagdag

Del

Priv. til red.: Tirsdag 26. november diskuterer fagfolk, organisasjoner og fylkeskommunene viktige utfordringer i norske barns transporthverdag. Tema er blant annet trafikksikkerhet og målet om at flere skal velge å gå eller sykle til skolen. Seminaret åpnes av samferdselsminister Jon Georg Dale. Det skal samle og utvikle kunnskap til Barnas transportplan, som blir en egen del av Nasjonal transportplan 2022-2033. Det er åpent for presse og blir arrangert av Samferdselsdepartementet.

Tid og sted: 26. november 2019, kl. 08:30 til 15:45. Auditoriet i R5, Akersgata 49, Oslo. Møteleder er Erik Wold.

Blant foredragsholderne finnes en rekke forskere og representanter fra fylkeskommunene, organisasjoner og interessegrupper.

Seminaret blir også sendt som nett-tv:

https://regjeringen_live.23video.com/v.ihtml/player.html?live%5fid=57999517&source=embed&autoPlay=0

Bakgrunn

Barn og unge er både dagens og fremtidens trafikanter. Hvordan de opplever transporthverdagen og hvilke behov og ønsker de har, er viktig i planleggingen av fremtidens transportsystem. Barnas transportplan ble første gang laget som del av Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029.

Barnas transportplan i gjeldende NTP kan leses her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/sec7?q=

Program (pdf)

Presse som ønsker å delta kan kontakte pressevakt i Samferdselsdepartementet: 919 14 777, sdinfo@sd.dep.no

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsmidlar og byvekstavtaler: Nullvekst skal målast på ein ny måte11.12.2019 12:45:52 CETPressemelding

Samferdselsdepartementet har bestemt at nullvekstmålet framover skal målast på ein ny måte. Det skal framleis vere nullvekst i personbiltrafikken med ein årlig vurdering av utviklinga. Trafikkutviklinga skal no målast over tre år der ein må ha netto nullvekst i personbiltrafikken i perioden. Nullvekstmålet er ein viktig del av byvekstavtaler og andre ordningar der staten bidreg til å finansiere lokale tiltak for betre framkome, kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Utvalg skal se på inntektsgrunnlaget i bomringer i framtiden10.12.2019 08:30:00 CETPressemelding

- Gjennom regjeringspartienes bompengeavtale skal regjeringen bruke om lag 18,5 milliarder kroner for å redusere bompengene de neste 10 årene. Samtidig ser vi store endringer i bilpark og bilbruk, spesielt i og rundt de største byene. Nå skal et utvalg se nærmere på hvordan disse endringene påvirker bompengeinnkrevingen, basert på føringene i bompengeavtalen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom