Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: 13. februar overleverer NVE skredsikringsanlegg for Ulstad boligfelt til Lom kommune

Del

NVE overleverer skredvollen ovanfor Ulstad boligfelt til Lom kommune. Sikringsanlegget sikrar 27 bustader mot steinsprang. Presse inviterast til å delta.

Tid: torsdag 13. februar kl. 9-10.30
Sted: like ovanfor Øvre Ulstadveg nr. 28

NVE har støtta Lom kommune med å redusere fare for steinsprang ved Ulstad bustadfelt i Lom. Anlegget sikrar 27 bustader.

NVE ved vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund overleverer sikringsanlegget torsdag 13. februar til Lom kommune ved ordførar Bjarne Eiolf Holø.

Synfaring med orientering om prosjektet startar like ovanfor Øvre Ulstadveg nr. 28, ved vollens austre ende, kl. 9. Det blir tid til media.

Kontakter

Senioringeniør Christian Lillemork
tlf. 91 68 44 91

Fagansvarleg Paul Christen Røhr
tlf. 94 50 73 13

Regionsjef Toril Hofshagen
tlf. 90 03 42 44

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom