Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Presseinvitasjon: 12 desember overleverer NVE kvikkleirekart til kommunane Molde og Rauma

Del

Pressa vert invitert til å delta. Tid: 12.desember 2019 kl.12.30- 15.00 Sted: Formannskapssalen - 2 et. Molde Rådhus. Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

NVE har lokalisert 24 soner med kvikkleire og tilhøyrande utløpsområde i dei to kommunane. I tillegg er det utarbeidd aktsemdskart for områdeskred. Kartlegginga gir meir detaljert informasjon om fare for områdeskred av kvikkleire i kommunane.

Kontakter

Siss-May Edvardsen, fungerande regionsjef, mobil 95290114
Ingrid Havnen, sjefingeniør geoteknikk, mobil: 992 91 602

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isforholdene i juleferien 2019 – store variasjoner i lavlandet23.12.2019 13:09:02 CETPressemelding

De siste dagene har vært preget av mildvær i lavlandet helt opp til Troms. I Rogaland har isen blåst bort på vann helt opp til 400 moh. Snøsmelting gir høy vannføring i lavlandet, og smelting av isen fra undersiden. Det ventes forbigående kaldere vær i romjula, med ny islegging på isfrie vann i lavlandet. Vær tålmodig til isen er tykk nok! I fjellet og i det meste av Troms og Finnmark er isen stort sett farbar, men de største og dypeste sjøene er enten isfrie eller nylig islagt. På varsom.no finner man isvarsler og aktuelle ferdselstips.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom