Norges idrettsforbund

Pressebrief om forslag til regelverk for bruk av simulert høyde og ny internasjonal strategi for norsk idrett

Del

Norges idrettsforbund inviterer pressen til en kort orientering om to aktuelle saker som skal behandles på det ekstraordinære idrettstinget 16.-17. oktober: Norsk idretts internasjonale strategi for å fremme idrettens verdier og samfunnsrolle. Sak to: Retningslinjer for bruk av simulert høyde som skal sikre en trygg og forsvarlig bruk.

Når: Torsdag 16. september kl. 12.00–13.00.

Hvor: M3, Meet, Ullevaal Stadion, inngang J.

Påmelding og intervjuforespørsler: Grunnet smitteverntiltak er det begrenset med plasser. Vi ber medier som ønsker å delta på presseorienteringen, om å melde seg på i vedlagte skjema. Her kan dere også legge inn ønsker om 1:1-intervjuer. Frist for påmelding er onsdag 15. september kl. 16.00.

Agenda:

  • Velkommen v/Finn Aagaard, kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund
  • Innledning v/idrettspresident Berit Kjøll
  • Orientering om arbeidet og hovedlinjene i ny internasjonal strategi v/Bård Glad Pedersen, utvalgsleder
  • Orientering om arbeidet og hovedlinjene i «retningslinjer for bruk av simulert høyde» v/ Vibecke Sørensen, første visepresident i idrettsstyret

Bakgrunn:

Ny internasjonal strategi

Idrettstinget i mai vedtok at det skal utarbeides en felles internasjonal strategi og veileder for norsk idrett. Strategien angir prioriteringer for norsk idretts internasjonale engasjement og skal bistå tillitsvalgte og øvrige representanter fra norsk idrett i internasjonale idrettsorganisasjoner, blant annet i spørsmål knyttet til idrett og menneskerettigheter.

Opphevelse av forbud om bruk av simulert høyde

Idrettstinget besluttet i mai om å avvikle forbudet om å oppholde seg i simulert høyde. Den operative ikrafttredelsen iverksettes etter at retningslinjene er endelig vedtatt på det ekstraordinære tinget. En bredt sammensatt gruppe er nedsatt av idrettsstyret for å utarbeide retningslinjene. Disse skal sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. De skal også hensynta norsk idretts etiske og verdimessige ståsted.

Kontakter

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Påminnelse: Pressebrief om forslag til regelverk for bruk av simulert høyde og ny internasjonal strategi for norsk idrett15.9.2021 08:45:03 CEST | Presseinvitasjon

Norges idrettsforbund inviterer pressen til en kort orientering om to aktuelle saker som skal behandles på det ekstraordinære idrettstinget 16.-17. oktober: Norsk idretts internasjonale strategi for å fremme idrettens verdier og samfunnsrolle. Sak to: Retningslinjer for bruk av simulert høyde som skal sikre en trygg og forsvarlig bruk.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom