Ungt Entreprenørskap Norge

Premiedryss til Wildspotter UB - redder rådyrkillinger med innovativt jordbruksprodukt

Del

Rekordmange unge entreprenører deltok på årets Norgesmesterskap for ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. 170 ungdomsbedrifter fra nord til sør med totalt ca 900 elever deltok i 14 ulike konkurranser i NM. Ungdomsbedriftene konkurrerte blant annet om å være best i yrkesfag, HR, innovasjon og bærekraft.

Wildspotter UB jubler etter premiedryss - her sammen med Johan A. Andressen som delte ut Beste verdiskapningspotensial i samarbeid med Ferd, i tillegg til Grete Nykkelmo Adm.dir i Ungt Entreprenørskap.
Wildspotter UB jubler etter premiedryss - her sammen med Johan A. Andressen som delte ut Beste verdiskapningspotensial i samarbeid med Ferd, i tillegg til Grete Nykkelmo Adm.dir i Ungt Entreprenørskap.

De nyslåtte norgesmesterne kommer fra 25 videregående skoler spredt i hele landet. Det ble storeslem til Hvam videregående skole i Nes kommune i Viken, der WildSpotter UB tok hele fem priser og ble kåret til Norges Beste Ungdomsbedrift. Thora Storm videregående skole i Trondheim tok også fem priser fordelt på tre ungdomsbedrifter, mens Romsdal videregående skole i Molde tok fire priser fordelt på tre ungdomsbedrifter. Alle deltakere ble intervjuet av fagjuryer der hele 90 personer fra arbeids- og næringsliv stiltopp for å vurdere og anerkjenne elevenes arbeid. 

Wildspotter UB gjorde storeslem - redder rådyrkillinger med innovativt jordbruksprodukt

Wildspotter UB fra Hvam videregående skole gjorde storeslem på årets Norgesmesterskap for ungdomsbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap. Ikke bare vant de den gjeveste kategorien og ble Norges Beste Ungdomsbedrift. De vant også førsteplass i Innovasjonsprisen - i samarbeid med VirkeStørst Verdiskapingspotensial - i samarbeid med Ferd og den nye Jord-Fjord-Bord prisen på årets norgesmesterskap, de tok også en tredjeplass i Bærekraftsprisen. - Det er helt fantastisk! Vi vil gjerne takke samarbeidspartnerne, mentor og ikke minst læreren vår, sier daglig leder Margrethe Todal-Falskog på vegne av de nyslåtte norgesmesterne i Wildspotter UB 

Elevene i Wildspotter UB går på Naturbruk med energi- og miljøfag (studiespesialiserende) ved Hvam videregående skole i Nes kommune i Viken. Med sitt produkt redder de rådyrkillinger og ivaretar dyrevelferden hos bonden. De har utviklet et portabelt varmesøkende kamera som enkelt kan festes foran på traktoren for å oppdage rådyrkillinger som gjemmer seg for rovdyr i gresset på engen. I enkelte områder kan nemlig opp til 40 % av alle rådyrkillinger gjemme seg i gresset. WildSpotter UB sitt kamera vil også forhindre at rådyrkadaver kommer i slåtten og råtner, på den måten redder de også kyr fra å bli syke og i verste fall dø.  

Det er rett og slett imponerende at de tar hele fem priser på NM, sier en strålende fornøyd Petter Skotland, daglig leder Ungt Entreprenørskap Viken, om Norges Beste Ungdomsbedrift. - Elevene har jobbet godt gjennom hele skoleåret og de bruker engasjementet sitt for å utvikle løsninger for fremtiden. De får ekstra motivasjon ved å jobbe med noe som gir mening og som skaper velferd og verdier for andre.  

I sin begrunnelse sier juryen: - Gjennom fantastisk samarbeid med næringslivet, et viktig og inkluderende teamarbeid og en innovativ innstilling har de spottet en løsning på et globalt og omfattende problem. Elevene viser enorm læring og refleksjon av prosessen.  

Wildspotter UB skal representere Norge under europamesterskapet den 15. juli 2021 i Litauen. 

Live fra Norges Varemesse

NM Ungdomsbedrift ble i år digital og vi kjørte en live NM-fest fra Norges Varemesse på Lillestrøm.  Programleder var blant annet YouTuber Agnetesh og blant gjestene i studio hadde du Johan H. Andressen og Ivar Horneland Kristensen, i tillegg var det intervjue med Erna Solberg. Sendingen kan du se her. 

Rekordmange deltagere 

Rekordmange unge entreprenører deltok på årets Norgesmesterskap, totalt hele 170 bedrifter med godt over 900 elever. – Det siste året har vært krevende for alle, men kanskje aller mest for de unge. Derfor er vi utrolig imponert over at over 11.000 elever i videregående skole, sammen med sine lærere, har valgt å etablere ungdomsbedrifter dette skoleåret. De unge ser muligheter og gjør noe med dem, også i krevende tider. Og det er nettopp kompetansen de unge utvikler gjennom å samarbeide om å løse utfordrende problemstillinger som skal bringe Norge inn i fremtiden, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. 

  

Gjennom å jobbe med Ungdomsbedrift, får elever i videregående skole opplæring mulighet til å drive sin egen bedrift og utvikle egne produkter. Det å innhente kunnskap og kompetanse, utforske, forstå og finne bærekraftige løsninger er helt sentralt i elevenes læring. 

 

– Fagfornyelsen legger vekt på at dagens elever skal utvikle evne til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere. Det handler om tverrfaglighet og dybdelæring. Ungdomsbedrift er en metode som forener praktisk læring med teoretisk kunnskap på enmotiverende og engasjerende måte. Vi vet jo at dette siste året har vært utrolig krevende både for elever og lærere, og derfor er jeg utrolig imponert over innsatsen som er lagt ned og de resultatene vi her har sett fra arbeidet, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. 

Kontaktinformasjon  

Les mer om Norgesmesterskap Ungdomsbedrift her, og se full resultatliste med juryens begrunnelse.  

Les mer om WildSpotter UB her 

WildSpotter UB: Daglig leder Margrethe Todal-Falskog, 976 31 966,  

Ungt Entreprenørskap Norge: Leder Kommunikasjon Silje Valseth47319486 

Ungt Entreprenørskap Norge: Administrerende direktør Grete Nykkelmo91311000 

Ungt Entreprenørskap Viken: Daglig leder Petter Skotland901 92 256 

 

RESULTATLISTE NM UNGDOMSBEDRIFT 

Beste Ungdomsbedrift 

1. plassen og tittelen «Norges Beste Ungdomsbedrift» går til: Wildspotter UB fra Hvam vgs. i Viken.
WildSpotter UB skal representere Norge under europamesterskapet den 15. juli 2021 i Litauen. 

Juryens begrunnelse: Vinneren imponerte samtlige jurymedlemmer! Gjennom imponerende samarbeid med næringslivet, inkluderende teamarbeid og en innovativ innstilling har de funnet en løsning på et globalt og omfattende problem. Elevene viser til enorm læring og refleksjon av prosessen, og juryen gleder seg til å følge elevene videre i fremtiden.   

 

2. plassen går til: CycleUB fra Thora Storm vgs. i Trøndelag,  

3. plassen går til: Fjellgodt UB fra Nord-Gudbrandsdal vgs. i Innlandet. 

 

Innovasjonsprisen - i samarbeid med Virke  

1. plassen går til: WildSpotter UB fra Hvam vgs. i Viken 

Juryens begrunnelse: Vinner av innovasjonsprisen har avdekket et problem både for dyrevelferd og for en næring. Ved å anvende eksisterende teknologi på nye måter er produktet med på å løse problemet på en nyskapende og bærekraftig måte. Juryen er imponert over hvor grundig og gjennomtenkt innovasjonsprosessen har vært og over bredden i næringslivet og forskningsmiljøene de har samarbeidet med. Løsningen vil skape lønnsomhet ved å sikre trygt fôr til dyra, nåde nasjonalt og internasjonalt.  

 

2. plassen går til: MarivalUB fra Romsdal vgs. i Møre og Romsdal  

3. plassen går til: BTN Learn UB UB fra Kristen vgs. i Trøndelag 

Størst verdiskapingspotensial - i samarbeid med Ferd  

1. plassen går til: Wildspotter UB fra Hvam vgs. i Viken 

Juryens begrunnelse: Vinneren har en innovativ løsning på et stort internasjonalt problem. Løsningen har god funksjonalitet, teknisk kvalitet og retter seg mot en stor målgruppe innenfor landbruket. Vi er imponert over ungdomsbedriftens samarbeid med næringslivet og hvor langt de har kommet i prosessen med å knytte til seg partnere i verdikjeden som kan hjelpe til å kommersialisere produktet. Juryen har stor tro på verdiskapingspotensialet til denne gjengen.  

 

2. plassen går til: FjellgodtUB fra Nord-Gudbrandsdalvgs. i Innlandet 

3. plassen går til: MarivalUB fra Romsdal vgs. i Møre og Romsdal  

 

Jord-fjord-bord prisen  

1. plassen går til: WildSpotter UB fra Naturbruk på Hvam vgs. i Viken 

Juryens begrunnelse: Førsteplassen går til en engasjert gruppe elever med et nyskapende produkt som vil løse et stort og viktig problem. Juryen har tro på at denne bedriften vil gjøre suksess både nasjonalt og internasjonalt, og er imponert over ideen, elevenes engasjement og arbeidet med ungdomsbedriften. De har vist at de har et godt samhold i gruppen. De dekker FNs bærekraftsmål 15 og 12.2, og har samarbeidet bredt med næringslivet.  De treffer solid på alle kriteriene.   

2. plassen går til: Gårsdagens UB fra Kokk-og servitør fag på Karsmundvgs, i Rogaland 

3. plassen går til: PVS UB UB fra landbruk- og gartnerernæring linja Tomb vgs. i Viken 

 

Bærekraftsprisen - i samarbeid med Storebrand  

1. plassen går til: Cycle UB UB fra Thora Stormvgs i Trøndelag  

Juryens begrunnelse: Seieren går til en ungdomsbedrift som imponerte juryen med et produkt som kan løse et globalt problem med store miljømessige konsekvenser. Ungdomsbedriften har kommet frem til en avansert løsning gjennom tett dialog med ledende aktører i bransjen, flere næringslivsaktører og FOU-partnere. Løsningen er sirkulær, der de henter opp og utnytter slam fra oppdrettsmerder. Slammet gjenbrukes til fiskefor, og biogassen som produseres brukes til å drifte løsningen.   

 

2. plassen går til: RecycledTrainingUB fra Kongshavn vgs. i Oslo  

3. plassen går til: WildSpotter UB UB fra Hvamvgs. i Viken  

 

Beste samarbeid med næringslivet – i samarbeid med NHO  

1. plassen går til: Marival UB fra Romsdalvgs, i Møre og Romsdal  

Juryens begrunnelse: Gjennom en profesjonell videopitch og godt materiell viser bedriften hvordan de har brukt samarbeidspartnere i flere ledd av prosessen. Bedriften reflekterte godt rundt sitt bidrag til næringslivet, hvordan de har brukt samarbeidet til å forstå spillereglene i næringslivet og betydningen av et godt nettverk, samt utvikle forretningsideen og drive prosjektet fremover. Bedriften har jobbet strategisk for å komme i kontakt med relevante aktører og sterke kompetansemiljøer, og juryen mener bedriften er godt egnet til å løse et viktig problem.  

 

2. plassen går til: PressiumUB fra Ullern vgs. i Oslo  

3. plassen går til: Villvallers UB fra Valdres vgs. i Innlandet 

  

Beste kundeopplevelse på nett - i samarbeid med Visma  

1. plassen går til: Propello Productions UB fra Sandvika vgs, i Viken - Akershus fylke 

Juryens begrunnelse: Førsteplassen går til en ungdomsbedrift som scorer full pott på alle kriterier, og som i tillegg har det lille ekstra. Nettsiden fremstår svært profesjonell, viser tjenestene på en god måte og gjør det enkelt for kunden å handle. Bedriften har også hatt tett dialog med brukerne og optimalisert nettsiden på bakgrunn av brukerinnsikt, noe som resulterer i en komplett kundeopplevelse.  

 

2. plassen går til: Waage Studios UB fra Nordahl Grieg vgs. i Vestland fylke  

3. plassen går til: Studentbobla UB UB fra Sykkylven vgs. i Møre og Romsdal fylke  

  

Beste HR-bedrift - i samarbeid med ManpowerGroup 

1. plassen går til: Involve UB fra Romsdal vgs. i Møre og Romsdal  

 

Juryens begrunnelse: Ungdomsbedriften viser en meget stor forståelse for HR faget. De viser en god forståelse for bedriftens kompetansebehov, og hvordan roller skal og kan formes for at bedriften skal lykkes. De har møtt utfordringer som de viser at de har lært av.   Juryen lot seg imponere over de ansattes refleksjon og læring som har bidratt til bedriftens utvikling og måloppnåelse.   

 

2. plassen går til: Safe Charge UB fra Dalane vgs. i Rogaland  

3. plassen går til: Simplex UB fra Ski vgs. i Viken   

 

Beste regnskap i samarbeid med Spleiselaget 

1. plassen går til: Heat UB fra Spjelkavikvgs, i Møre og Romsdal  

Juryens begrunnelse: Vinneren har levert et solid regnskap som oser av kvalitet. De gjorde et usedvanlig godt inntrykk under intervjuet, der de briljerte med sine regnskapskunnskaper. Med en svært ryddig presentasjon og bokføring har ungdomsbedriften brukt regnskapet som et styringsverktøy.  

 

2. plassen går til: Vinyl UB fra Nord-Østerdal vgs. i Innlandet 

3. plassen går til: UB Kokkos fra Flekkefjord vgs. i Agder 

  

Beste yrkesfaglige bedrift  

1. plassen går til: Tekxpeil UB fra Kuben vgs. i Oslo  

Juryens begrunnelse: Årets vinner i kategorien beste yrkesfaglige bedrift viser høy faglig kompetanse og stor yrkesstolthet. Ungdomsbedriften framstår seriøs, innovativ og faglig engasjert. De leverer et nyskapende og avansert produkt, i tråd med framtidsretta ambisjoner for elektrofaget. Juryen håper produktet kan skaleres opp og leveres til et marked som er sultent på teknologi og smarte løsninger for folks hverdag. 

 

2. plassen går til: GisundSollutionUB fra Senja vgs. i Troms og Finnmark 

3. plassen går til: Royal UB UB fra Nord-Østerdal vgs. i Innlandet 

 

 

UE Alumnis lederskapspris 

1. plassen går til: Emil Strøm Borgen, Safebird UB fra Thora Storm vgs. i Trøndelag  

Juryens begrunnelse: Førsteplassen går til en daglig leder som har jobbet strategisk og helhjertet med nettverksbygging og samhold i bedriften. Juryen ble sterkt imponert over engasjementet til daglig leder, og vi beundret hvor reflektert han var rundt rollen sin. Virkelig en naturlig leder. 

 

2. plassen går til: Hella Dahlsveen Christiansen, Simplex UB fra Ski vgs, i Viken  

3. plassen går til: Vincent Antonio Gerdts RojasPlantære UB fra Amalie Skram vgs i Vestland 

 

 

Beste markedsføring   

1. plassen går til: Cozy Vintage UB fra Amalie Skram vgs. i Vestland 

Juryens begrunnelse: Vinneren av Beste Markedsføring hadde en enstemmig jury bak seg. Denne bedriften har en imponerende gjennomarbeidet profil, helt ned til minste detalj. Markedsføringsaktivitetene er helt riktige for målgruppen, og bidrar til å vekke nysgjerrighet og skape oppmerksomhet. Vinneren har klart å skape en hype som er så kul at jurymedlemmene skulle ønske de selv var i målgruppen.   

 

2. plassen går til: Lykkesmykket UB fra Roald Amundsen vgs. i Viken 

3. plassen går til: Ong Media UB UB fra Hamar Katedralskole vgs. i Innlandet 

  

Beste forretningsplan 

1. plassen går til: Solarseek UB fra Thora Storm vgs. i Trøndelag  

Juryens begrunnelse: Vinneren leverer en meget godt gjennomarbeidet forretnings-plan. Ungdomsbedriften går inn i en bærekraftig bransje med et stort markedspotensial. Forretningsplanen viser at ungdomsbedriften har jobbet målrettet gjennom god dialog med relevante aktører og samarbeidspartnere i næringslivet.  

 

2. plassen går til: CycleUB fra Thora Storm vgs. i Trøndelag  

3. plassen går til: Fjellgodt UB UB fra Nord-Gudbrandsdal vgs. avd. Otta, i Innlandet 

 

 

Beste sosiale entreprenør 

1. plassen går til: Ung velger UB fra Stranda vgs. i Møre og Romsdal  

Juryens begrunnelse: Førsteplassen går til en innovativ og tidsaktuell ungdomsbedrift. Bedriften har vist stor gjennomføringsevne, gode evner til å knytte viktige kontakter, og har med sin løsning lagt grunnlaget for en tjeneste av nasjonal interesse. Lav valgdeltagelse er demokratiets største trussel og løsningen gjør at enda flere unge kan skaffe seg informasjon, bruke stemmeretten og være med på å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet.  

 

2. plassen går til: Atlas Computers UB fra Elvebakken vgs. i Oslo 

3. plassen går til: Sexucation UB fra Bryne vgs. i Rogaland    

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Wildspotter UB jubler etter premiedryss - her sammen med Johan A. Andressen som delte ut Beste verdiskapningspotensial i samarbeid med Ferd, i tillegg til Grete Nykkelmo Adm.dir i Ungt Entreprenørskap.
Wildspotter UB jubler etter premiedryss - her sammen med Johan A. Andressen som delte ut Beste verdiskapningspotensial i samarbeid med Ferd, i tillegg til Grete Nykkelmo Adm.dir i Ungt Entreprenørskap.
Last ned bilde

Om Ungt Entreprenørskap Norge

Ungt Entreprenørskap Norge
Ungt Entreprenørskap Norge
Forskningsparken, Gaustadalleen 21
0349 Oslo

https://www.ue.no/

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Følg pressemeldinger fra Ungt Entreprenørskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ungt Entreprenørskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Ungt Entreprenørskap Norge

Kvinnelig student-gründer får internasjonal oppmerksomhet  15.7.2021 22:23:56 CEST | Pressemelding

Maria Wathne (26) ble i dag kåret til årets kvinnelige entreprenør «AmCham EU Female Entrepreneur of the Year Award» under EM for studentbedrifter i regi av JA Europe / Ungt Entreprenørskap. Maria studerer innovasjon på Høyskolen Kristiania i Oslo hvor hun er daglig leder i studentbedriften Paramate SB. I tillegg til oppmerksomhet, heder og ære får også Maria ett års mentoroppfølging fra AmCham.

Norske studenter til topps i Europa med revolusjonært garveri-middel15.7.2021 12:00:58 CEST | Pressemelding

Den norske studentbedriften Hjárni SB fra NTNU Ålesund fikk 3. plass i EM for studentbedrifter med et nytt bærekraftig og miljøvennlig garvemiddel. Den 15. juli på UNESCOs «World Youth Skills Day» ble Hjárni SB kåret til 3. beste studentbedrift i kategorien JA Europe Enterprise of the Year Main Awards, på Europas største entreprenørskapsfestival for elever og studenter i regi av JA Europe.

Marival UB tar Europa med storm – skal redde verden fra spøkelsesfiske9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Marival UB fra Møre og Romsdal tok hjem den høythengende førsteplassen i den europeiske konkurransen "Euronext Blue Innovation Award" tirsdag 8. juni. Med Marival UB sitt produkt skal fiskebåter og fiskere kunne lokalisere tapt fiskeutstyr ved at produktet kobles opp til ekkoloddet som allerede finnes i fiskebåtene. Ungdomsbedriftens mål er å redusere marin forsøpling og gjøre den maritime næringa mer bærekraftig. Den europeiske juryen ble mektig imponert over den norske ideen og potensialet som ideen har: - Very technical solution. Great presentation, framing the problem and the solution. Great ambition and innovation. Best of luck!

Studentbedrift bygger kompetanse næringslivet roper etter – nå skal de alle beste kåres3.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

9. juni klokken 14.00 kårer Ungt Entreprenørskap de fremste studentbedriftene i landet under NM Studentbedrift 2021. Årets arrangement streames live med gjester som forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og CEO i Kahoot Eilert Hanoa, og sendingen ledes av influencer Yrja Oftedahl. Under NM Studentbedrift vil du få innsikt i hva Studentbedrift er og bli kjent med fremtidens jobbskapere!

Marival UB vinner «Euronext Blue Innovation Award» – reduserer marin forsøpling i havene20.5.2021 21:56:29 CEST | Pressemelding

Sammen med Oslo Børs (Euronext) setter Ungt Entreprenørskap søkelys på den blå næringen og bærekraftig blå innovasjon, og i dag ble Norges beste ungdomsbedrift innen bærekraftig blå innovasjon kåret: Marival UB fra Romsdal videregående skole. De vant den nasjonale finalen i Euronext Blue Innovation Award, og skal dermed representere Norge også i den europeiske konkurransen i juni. Marival UB sin forretningsidé er å lokalisere og fjerne tapt fiskeutstyr for å redusere marin forsøpling.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom