Universitetet i Bergen (UiB)

Prematurt fødte har dårligere kondisjon i ung voksen alder

Del

Barn som blir født for tidlig er mindre fysisk aktive og har dårligere kondisjon enn terminfødte både i barndommen og ung voksen alder, viser en ny doktorgradsavhandling fra Universitetet i Bergen.

I studien har man undersøkt deltakelse i fysisk aktivitet, lungefunksjon og fysisk yteevne hos norske barn som ble født ekstremt prematurt (før svangerskapsuke 28) i årene mellom 1999 og 2000.

Resultatene viser at prematurt fødte var mindre fysisk aktive både i barndommen og i ung voksen alder, sammenlignet med terminfødte. Som unge voksne hadde de prematurt fødte om lag 11 % lavere fysisk kapasitet sammenlignet med terminfødte, målt som maksimalt oksygenopptak ved belastningstest på tredemølle.

Funnene indikerer at man bør tilrettelegge for deltagelse i fysisk aktivitet for barn og unge født ekstremt prematurt.  

– Vi så at de prematurt fødte både var mindre aktive og hadde dårligere kondisjon. Årsakene til dette er nok sammensatt og kan for eksempel være relatert til ulik grad av nevromuskulære senfølger og selvopplevd mestring. Dette ønsker vi å kartlegge mer, sier PhD og overlege Mette Engan ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Det planlegges nå et nytt forskningsprosjekt der UiB og flere samarbeidspartnere vil utvikle et personlig tilrettelagt treningsopplegg for prematurt fødte barn. Universitetet samarbeider også med Engergisenteret for barn og unge i Helse Bergen om dette. 

– Noe av målet med denne skreddersydde treningsintervensjonen er å få til en vedvarende økt deltakelse i fysisk aktivitet. Da vil vi også kunne se helsemessige positive langtidseffektene, sier Engan.

Lenke til artikkelen:

https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2994915

Nøkkelord

Kontakter

Mette Engan
Doktorgradsstipendiat, UiB/Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssjukehus
E-post: mette.engan@helse-bergen.no
Mob: +4741106563

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom