Politihøgskolen

Politiutdanningen topper Studiebarometeret

Del

I dag ble resultatene fra Studiebarometeret 2018 presentert. Politiutdanningen topper Studiebarometeret i år igjen og har landets mest fornøyde studenter alt i alt.

MEST FORNØYDE: For fjerde året på rad er politistudentene landets mest fornøyde, i følge Studiebarometeret. (Foto: Politihøgskolen)
MEST FORNØYDE: For fjerde året på rad er politistudentene landets mest fornøyde, i følge Studiebarometeret. (Foto: Politihøgskolen)

På spørsmål til studentene om tilfredshet med studiet totalt gis poeng på en skala fra 1-5, hvor 5 er mest positivt. Her får politiutdanningen 4,6 og scorer med det aller høyest i landet. Bak politiutdanningen følger studier innen matematikk, statistikk og fysikk.

- Vi er svært glade for at vi opprettholder og gjør oss fortjente til vår høye score av studentene. Vi har fagansatte på alle våre studiesteder som jobber hver dag for at vi skal kunne være verdensledende innen politiutdanning, sier rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen.

Politihøgskolens studenter ligger også over gjennomsnittet på motivasjon for studieinnsats.

- Dette samsvarer godt med bildet jeg har av studentene våre. Mange har jobbet målrettet i flere år for å komme inn hos oss, og de har en sterk indre motivasjon for å bli politi. Det blir de kun ved å utdanne seg ved Politihøgskolen. Dette er nok sterke drivere for at våre studenter er ekstra motiverte, sier Skarpenes.

Studiet oppleves relevant for politiyrket

Politistudentene scorer også over landsgjennomsnittet på at kompetansen de får i studiet er relevant for yrkeslivet, og at studiet er faglig utfordrende.

- Politiutdanningen er en profesjonsutdanning, så at studentene oppgir at kompetanse de får hos oss er overførbar til yrket er naturligvis viktig for oss, kommenterer Skarpenes.

Studentenes tidsbruk

Studiebarometeret presenterer hvor mye tid studentene oppgir at de bruker på studiet ukentlig. Politistudentene investerer mye tid på studiet, med hele 44 timer ukentlig.

- Studentene våre bruker mye tid på studiene. Det er ganske vanlig for flere profesjonsstudier, og derfor er det godt å lese at de samtidig oppgir at de får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet og er fornøyde med våre faglige ansatte, avslutter Skarpenes.

Om Studiebarometeret:

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres årlig av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Om lag 30 000 studenter på sitt andre og femte år har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høgskoler. Politihøgskolen hadde over 400 respondenter, og en svarprosent på 58 %.  

NOKUT lanserte Studiebarometeret på Kulturhuset i Oslo. Hele rapporten er tilgjengelig på NOKUTS hjemmeside

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MEST FORNØYDE: For fjerde året på rad er politistudentene landets mest fornøyde, i følge Studiebarometeret. (Foto: Politihøgskolen)
MEST FORNØYDE: For fjerde året på rad er politistudentene landets mest fornøyde, i følge Studiebarometeret. (Foto: Politihøgskolen)
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom