Politihøgskolen

Politiutdanning gjennomføres tross korona

Del

Politihøgskolens prioritet er å bidra i dugnaden mot koronaviruset. Tiltak videreføres nå til 13. april. Men årets utdanning av bachelorstudenter gjennomføres, også mange videreutdanninger.

DIGITAL DREINING: Studenter og ansatte jobber hjemmefra for å gjennomføre utdanninger og eksamen. Illustrasjonsfoto: PHS
DIGITAL DREINING: Studenter og ansatte jobber hjemmefra for å gjennomføre utdanninger og eksamen. Illustrasjonsfoto: PHS

Bare dager etter at de nasjonale og strenge tiltakene ble innført, var ansatte og studenter ved Politihøgskolen i gang med dreining over på digitale læringsplattformer. Dette er nå under utvikling, og vil ivareta mye av undervisning og eksamener dette skoleåret. Det gjelder alle tre studieår, og ved alle studiesteder.

Studentene i første studieår vil langt på vei fullføre sin utdanning i tråd med planverk og pensum, med noen nye metoder. Studentene i andre studieår, som er i praksisutdanning, har fått endret sin hverdag. De kombinerer nå sitt opphold i politidistrikt med andre læringsformer resten av skoleåret.

Avgangsstudentene med flest utfordringer

Den største utfordringen er naturlig nok for avgangsstudentene i tredje studieår, dette er siste kull hvor 720 studenter ble tatt opp. Digtitale undervisningsformer og eksamener vil løse mye. Men noen  arbeidskrav og eksamener er knyttet til fysisk gjennomføring, og dette skaper ekstra utfordringer.  Studentene har gjennom studieløpet øvd og praktisert mye sammen med faglærere, her kan det foretas noen samlede og forsvarlige vurderinger. Noen øvrige fysiske prøver kan muligens gjennomføres nærmere sommeren.

En hovedutfordring er at ca 180 studenter fra alle studiesteder i mars fikk utsatt sitt tre ukers leiropphold, hvor endelig operativ godkjenning er innholdet. Dette inkluderer også skyteprøver og våpengodkjenning. Politihøgskolen ser nå på muligheten av å gjennomføre denne leiren rundt sommeren. Alternativt må det finnes en løsning i samarbeid med etaten utover høsten.  

Også Politiforum har omtalt avslutningen av skoleåret ved Politihøgskolen.

Tor Tanke Holm
Samfunnsoppdrag og kvalitet  

-          Vi har hovedfokus på innsatsen mot korona, men er bestemt på at vårt viktige samfunnsoppdrag med utdanning av politipersonell skal opprettholdes. Både ansatte og studenter har virkelig tatt tak i utfordringene. Utvidet veiledning og undervisning på digitale flater kom raskt opp, og utvikles fortløpende, sier fungerende rektor Tor Tanke Holm.

Han understreker også at kvaliteten skal ivaretas.

-          Vi kvalitetssikrer hele veien. Politihøgskolen kan garantere at studentene som går ut til sommeren 2020 har et godt nivå, som tidligere kull. Noen utfordringer gjenstår, men bachelorutdanningen vil bli gjennomført. Vi ser at det nå er ekstra behov for nyutdannet politi, og vi skal levere på dette også i år.

Vitnemål og videreutdanninger

De tradisjonelle markeringene med vitnemålsutdeling i Oslo, Bodø og Stavern er avlyst. Men studentene skal gjennomføre utdanningen, og gå over i kategorien nyutdannet politi. Som tidligere år.

Avdeling for Etter- og videreutdanning ved høgskolen har også på kort tid utarbeidet planer for gjennomføring av flere nettbaserte studieløp. Mye blir ivaretatt. Noen søknadsfrister og utdanninger er forskjøvet, og det vil senere bli vurdert om, og når, disse kan starte opp.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

DIGITAL DREINING: Studenter og ansatte jobber hjemmefra for å gjennomføre utdanninger og eksamen. Illustrasjonsfoto: PHS
DIGITAL DREINING: Studenter og ansatte jobber hjemmefra for å gjennomføre utdanninger og eksamen. Illustrasjonsfoto: PHS
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom