Politihøgskolen

Politistudentene blir politi

Del

Det har vært mange bekymrede stemmer de siste ukene. Får avgangsstudentene ved Politihøgskolen gjennomført utdanningen på normert tid? Får de operativ godkjenning? Vil studentene, som er i praksis, få fullført sine praksisstudier? Svaret er ja.

GJENNOMFØRTE LEIR: Studentene i avgangsskullet, her fra Stavern, har gjennomført leiropphold, inkludert våpengodkjenning. Foto: Erlend Eia Holtung
GJENNOMFØRTE LEIR: Studentene i avgangsskullet, her fra Stavern, har gjennomført leiropphold, inkludert våpengodkjenning. Foto: Erlend Eia Holtung

Siste pulje avgangsstudenter har fullført operative godkjenningsprøver, og studentkullet som er i praksis er på god vei til å fullføre.

Det er jo slik det skal være. Men restriksjonene mot korona har gitt oss ekstra utfordringer. Høgskolen har lojalt fulgt opp smittevernregler og –føringer. Vi har, med noen få unntak, greid å holde smitten utenfor våre campuser.

Hele samfunnet er satt på prøve det siste året. Høyere utdanning har hatt store ufordringer, så også politidutdanningen. Studiet er i utgangspunktet krevende, med veksling mellom teori og praksis. Det har ikke vært mulig å følge våre vanlige utdanningsplaner. Det har vært mange justeringer og tilpasninger, avlysninger og utsettelser. Vi har hele tiden foretatt risiko- og sårbarhetsanalyser, rettet mot programplanens læringsutbyttebeskrivelser - og hensynet til smittevern.

Klare prioriteringer
Vi har måttet prioritere, omorganisere og improvisere. En sentral prioritering var å sikre at alle avgangsstudentene fikk gjennomført tre uker med operativ trening i leir. For å få det til, måtte studentene oppholde seg i leiren 24/7 i tre uker. Det var krevende, men det sikret at smitte ikke kom inn i leiren. For Oslo-studentene ble helgene i leiroppholdet også benyttet til trening og godkjenningsprøve i arretasjonsteknikk – noe de ikke hadde fått gjennomført grunnet smittesituasjonen i Oslo.

Det har vært vesentlig at andreårsstudentene kunne gjennomføre ett års praksisstudier i et politidistrikt. Hele kullet er på vei til å fullføre. Inkludert i dette er gjennomføring av kurs i utrykningskjøring, og det første leiroppholdet i utdanningsløpet. Koronasituasjonen har medført noen endringer i hverdagen ute i politidistriktene, men slik er politiets oppgaveløsning. Studentene har erfart politiarbeid under en pandemi.

Kritikk og evaluering
Politihøgskolen har fått en del kritikk fra studenter dette året. Både når det gjelder forutsigbarhet og kommunikasjon, når det gjelder gjennomføringen av digital undervisning, og fraværet av praktisk rettet undervisning. Det viste resultatene i Studiebarometeret i februar.

Våre fagansatte har lagt ned et stort arbeid for å utvikle digitale læringsressurser, og vi har fått til en god del. Det utvikles stadig flere digitale læringsopplegg som deles i organisasjonen. Men det er ikke alle læringsutbyttebeskrivelser som kan oppnås ved hjelp av digital undervisning. Noen aktiviteter er utsatt, noen gjennomføres i mindre kohorter med særlige smitteverntiltak. Det vil alltid være rom for forbedringer, og vi evaluerer i disse dager hvordan Politihøgskolen har håndtert pandemien så langt. I denne evalueringen blir både studenter og ansattes stemmer hørt.


Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes.

Trygg oppfølging
Det har fremkommet kritikk og bekymring i flere leserinnlegg fra studenter. Sist fra Vilde Emilie Østensen i Politiforum. Hun er førsteårs student i Stavern, og stiller spørsmålet: «Hva slags politi blir vi?». Basert på lite fysisk oppmøte, få praktiske øvelser og mye zoom.

Det første studieåret ble ikke optimalt. Vi forstår frustrasjonen. Noe kunne vi helt sikkert gjort annerledes. Alle studiesteder vil fremover jobbe med å trygge studentene som skal ut i praksis til høsten. Opplæringsenhetene er forberedt på at de møter et kull som ikke har fått like mye praktisk trening som kullene før. De vil legge til rette for at studentene får trent på det de føler seg usikre på. Det fremkommer også av en nylig reportasje i Politiforum om temaet. Gjennom et helt år med praksisstudier vil studentene får mulighet til mye praksisk trening, og bli godt forberedt på siste etappe i utdanningen.

Hva slags politi vil årets kull bli?
Svaret til Vilde Emilie, og til dere andre, er at gjennom tre studieår skal alle få en forsvarlig og god utdanning. Årets avgangskull og de to øvrige kullene som har studert under pandemien, vil bli klare for politiyrket og det viktige samfunnsoppdraget. Tross noen utfordringer på veien.

Det er Politihøgskolens løfte og forpliktelse, til samfunnet, til politietaten - og alle dere som er politistudenter.

Nina Skarpenes
Rektor

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

GJENNOMFØRTE LEIR: Studentene i avgangsskullet, her fra Stavern, har gjennomført leiropphold, inkludert våpengodkjenning. Foto: Erlend Eia Holtung
GJENNOMFØRTE LEIR: Studentene i avgangsskullet, her fra Stavern, har gjennomført leiropphold, inkludert våpengodkjenning. Foto: Erlend Eia Holtung
Last ned bilde
Nina Skarpenes
Nina Skarpenes
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom