MiRA-Senteret

Politisk markering til støtte for voldsutsatte flyktningkvinner

Del

Torsdag 24. november kl. 16-17 på Eidsvoll plass foran Stortinget

I forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner vil MiRA-Senteret sette søkelys på hvordan kvinnelige flyktninger er særlig sårbare for vold, og hvordan denne sårbarheten har blitt forsterket av det skjerpede botidskravet som ble innført i desember 2020.

Vi krever at botidskravet må reverseres for å styrke rettsvernet til voldsutsatte minoritetskvinner

Det blir trommespill og appeller fra kl. 16-17:

-       Khansa Ali – nestleder ved MiRA-Senteret

-       Susan Rakhsh – styremedlem ved MiRA-Senteret

-       Petrine Iversen - leder av JURK

-       Asla Maria Bø Fuglestad - rådgiver ved MiRA-Senteret

-       Dag Inge Ulstein – Stortingsrepresentant for KrF

-       Ingvild Wetrhus Thorsvik – Stortingsrepresentant for Venstre

-       Grete Wold - SVs innvandringspolitiske talsperson

-       Seher Aydar – Stortingsrepresentant for Rødt

Til sammen 28 organisasjoner er tilsluttet markeringen:

Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Norsk Folkehjelp, Rød Ungdom, Rødt Oslo, Unge Venstre, AUF, Oslo SV, SU, Grønt Kvinnenettverk, Latin-Amerikagruppene, Palestinakomiteen i Norge, Kurdisk kvinnenettverk, FRI, Oslo Grønn Ungdom, Oslo MDG, Kvinneaktivistene Oslo, FOKUS, Minotenk, Krisesentersekretariatet, JURK, IKFF, Oslo Kvinnesaksforening, KIA Velferd og arbeid Oslo, Oslo Venstre, Sex og politikk, Kvinnegruppa Ottar Oslo & NOAS.

Les mer om arrangementet her: https://mirasenteret.no/ukategorisert/bli-med-a-stott-voldsutsatte-kvinner/


Pressen oppfordres til å ta kontakt!

For nærmere informasjon om arrangementet, ta kontakt med:

Kontakter

Ali KhansaNestleder ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn22 11 69 20

Tel:93 63 75 68Tel:22 11 69 20

Asla Maria Bø FuglestadRådgiver ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Tel:99 72 68 17Tel:22 11 69 20

Bilder

Om MiRA-Senteret

MiRA-Senteret
MiRA-Senteret
Storgata 53 a
0182 Oslo

22 11 69 20http://www.mirasenteret.no

MiRA-Senteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter. Synliggjøringen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og ressurser senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige borgere i samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer. MiRA-Senterets målsetting er å fremme aktiv deltakelse i utformingen av et samfunn hvor borgere er likestilte i skapelsen av sine hverdagslige liv. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker å ta del i vårt engasjement.

Følg pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra MiRA-Senteret på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Velferdsstatens fremtid – minoriteters rettigheter15.8.2022 07:55:00 CEST | Pressemelding

Torsdag 18. august 2022 inviterer MiRA-Senteret til seminaret: Velferdsstatens fremtid- Minoriteters rettigheter» på Arendalsuka. Gjennom seminaret retter vi søkelys mot hvordan lovendringer og innstramninger i utlendingslovgivningen de siste 15 årene har bidratt å svekke minoritetsbefolkningens tilgang til grunnleggende rettigheter og minoritetskvinners reelle mulighet til å oppnå likestilling. Det blir varierte innlegg om retten til familieliv er forbeholdt privilegerte grupper v/sosialantropolog Anne Berit Sødal, om vi gjennom lovendringer knyttet til permanent opphold og statsborgerskap er på vei mot et sorteringssamfunn, v/master i sosialt arbeid Maria Theresa Jones og hvordan den siste tids trygde-endringer kan medføre mer fattigdom og marginalisering v/sosionom Khansa Ali. Stortingsrepresentant, Tobias Drevland Lund (Rødt) deltar også på seminaret og vil rette fokus mot viktige politiske og samfunnsmessige fokusområder for et styrket rettighetsarbeid for minoritetsbefolkningen f

Bli med på MiRA-Senterets digitale Empowerment-frokost: Empowerment-frokost med boklansering på kvinnedagen3.3.2022 07:00:00 CET | Pressemelding

8. mars fra kl. 10.00 – 11. 00 Arrangementet vil foregå digitalt. Påmelding: krisehjelp@mirasenteret.no Program: - åpningsinnlegg fra ordfører Marianne Borgen, - Rettighetstap og mistenkeliggjøring – 15 år med innstramninger i utlendingslovgivningen, ved professor emeritus Bente Puntervold Bø -Musikalsk innslag fra Sarah Camille Osmundsen - På vei vekk fra idealet om universelle velferdsordninger? ved ph.d. og rådgiver på MiRA-Senteret Asla Maria Bø Fuglestad - Boklansering av «Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter» - En hyllest til kvinneaktivistene vi har mistet, ved leder av MiRA-Senteret Fakhra Salimi Les mer om arrangementet her: https://mirasenteret.no/ukategorisert/digital-empowerment-frokost-8-mars/ Pressen oppfordres til å ta kontakt! For nærmere informasjon om arrangementet, ta kontakt med Asla Maria Bø Fuglestad: 99 72 68 17/22 11 69 20 Rådgiver ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Protestmarkering mot innstramninger i utlendingslovgivningen som rammer minoritetskvinner28.2.2022 07:00:00 CET | Pressemelding

Torsdag 3. mars kl. 15-17 på Eidsvoll plass foran Stortinget Årets viktigste kampsaker: Reverser rettighetstapet mot innvandrerkvinner: gi alle rett til full minstepensjon Minoritetskvinner krever reell mulighet til å velge samliv eller skilsmisse: fjern inntektskravet for permanent opphold Fulle demokratiske rettigheter uavhengig av språkferdigheter Vi krever like rettigheter: fjern botidskravet for stønader fra folketrygden Tilsluttede organisasjoner: Fagforbundet, Kirkens Bymisjon, Jurk, Rødt, MDG, Grønt Kvinnenettverk, Fokus, Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Skeiv Verden, Lin, Sanitetskvinnene, Uloba, Pakistansk familienettverk, Omod, Visjon Forum Norge, Noas, Sex og politikk, SU, AUF, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Norges Kvinne og familieforbund, Rødt Oslo, SV’s kvinnepolitiske utvalg, Oslo Kvinnesaksforening, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rød ungdom, Palestinakomitéen, Inter African Comitee In Norway, Krisesentersekretariatet, Likestillings

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom