Diskrimineringsnemnda

Politihøgskolens opptakskrav er ikke diskriminerende

Del

I sin ferske avgjørelse av 9. februar 2021 slår Diskrimineringsnemnda fast at Norges Handikapforbunds Ungdom ikke fikk medhold i sin påstand om at det er diskriminerende å ekskludere funksjonsnedsatte fra politiutdanningen.

I vurderingen måtte nemnda ta utgangspunkt i at det er politisk bestemt at politistudiet skal utdanne generalister. Dette kan nemnda ikke overprøve.

Nemnda måtte dermed vurdere om de fastsatte opptakskravene er innenfor retten til lovlig forskjellsbehandling, hensett at disse skal gjelde for et generaliststudium. Etter diskrimineringsregelverket kan forskjellsbehandling være lovlig dersom den er saklig, nødvendig og proporsjonal.

Etter nemndas vurdering er det saklig og nødvendig med fysiske og medisinske opptakskrav til Politihøgskolen for å sikre at studentene kan gjennomføre studiet og være skikket til operativ tjeneste etter endt utdanning, både i ordinære stillinger og i beredskapssituasjoner.

I forholdsmessighetsvurderingen la nemnda særlig vekt på at det foretas en individuell vurdering av hver enkelt søker med tanke på muligheten for å gjennomføre utdanningen, og at utgangspunktet for denne vurderingen er søkerens funksjon, og ikke diagnose.

- Jeg forstår at resultatet nemnda kom til kan være skuffende for funksjonsnedsatte, men i denne saken måtte nemnda ta utgangspunkt i at det for dette studiet er politisk bestemt at det skal utdannes generalister, noe også hele organiseringen av politiet i Norge bygger på, uttaler direktør i nemnda, Ashan Nishantha. Lovlighetsvurderingen av de konkrete opptakskravene måtte derfor vurderes med dette for øye.

Du kan lese nemndas avgjørelse i sak 19/303 her.

Nøkkelord

Kontakter

Om Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda
Diskrimineringsnemnda
Postboks 208 Sentrum
5804 Bergen

+47 90 93 31 25https://diskrimineringsnemnda.no/

Følg pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diskrimineringsnemnda på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Diskrimineringsnemnda

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom