Riksrevisjonen

Politiet og Oljedirektoratet er for dårlig sikret mot datakriminalitet

Del

Dataangrep kan sette samfunnskritiske institusjoner ut av spill. Riksrevisjonens nyeste undersøkelse viser at verken politiet eller Oljedirektoratet sikrer IKT-systemene sine godt nok mot datakriminalitet.

Nok en gang viser Riksrevisjonens undersøkelse at samfunnskritiske institusjoner ikke sikrer seg godt nok mot dataangrep.
Nok en gang viser Riksrevisjonens undersøkelse at samfunnskritiske institusjoner ikke sikrer seg godt nok mot dataangrep.

Resultatet av Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll

─ Det står i all hovedsak bra til med regnskapene i staten, men for tredje år på rad har vi funnet vesentlige feil hos Forsvaret. Regnskaper av høy kvalitet er viktig for å sikre tillit til offentlige myndigheter, at statlige midler blir brukt slik Stortinget har bestemt og at budsjettene brukes effektivt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I budsjettåret 2018 har Riksrevisjonen revidert statsregnskapet og 232 årsregnskaper fra departementer og underliggende virksomheter, og funnet feil ved 3 av disse. 

Sterk kritikk mot politiet og Oljedirektoratet

─ Nok en gang viser våre undersøkelser at samfunnskritiske institusjoner ikke sikrer seg godt nok mot dataangrep. Dette kan få alvorlige konsekvenser og er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

Politiet har ikke sikret sine sentrale IKT-systemer tilstrekkelig mot etterretning og angrep. De er et attraktivt mål for datakriminalitet, noe som kan ramme politiets operative evne og føre til at sensitiv informasjon om enkeltmennesker kommer på avveie.

Oljedirektoratet har heller ikke kommet langt nok i å sikre sine IKT-systemer. De har en sentral rolle i forvaltningen av norske olje- og gassressurser og behandler politisk, børs- og forretningssensitiv informasjon. Systemene de bruker har svakheter som kan utnyttes av uvedkommende i forbindelse med et dataangrep.

Mattilsynet gjør ikke nok for å hindre alvorlige brudd på dyrevelferdsloven

Undersøkelsen viser at Mattilsynet ikke følger opp dyreholdere som bryter dyrevelferdsloven godt nok. Det tar for lang tid før Mattilsynet kommer på ny inspeksjon og virkemiddelbruken trappes ikke opp i alvorlige saker. Konsekvensen er at dyrelidelser får pågå for lenge.

3,3 milliarder kroner står ubrukt hos universiteter og høgskoler

I 2018 hadde universiteter og høgskoler 3,3 milliarder ubrukte budsjettkroner. Beløpet tilsvarer nesten 10 prosent av den årlige bevilgningen på 35 milliarder. Universiteter og høgskoler har lov til å overføre budsjettmidler fra et år til et annet, men undersøkelsen viser at det mangler rammer og planer for bruken av midlene.

─ Til tross for dette fortsetter de årlige bevilgningene å øke. Nå bør Kunnskapsdepartementet gi Stortinget et samlet og entydig bilde av universitets- og høgskolesektorens økonomiske situasjon, påpeker Foss.

Se flere saker på riksrevisjonen.no

Vi har i dag offentliggjort 15 undersøkelser som en del av den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018.

Les alle undersøkelsene på riksrevisjonen.no

Fakta om Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll

  • Grunnloven pålegger Riksrevisjonen å "gjennomse statens regnskaper" hvert år. Resultatet leveres til Stortinget.
  • Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll (Dokument 1) er en oppsummering av mange undersøkelser. De viktigste resultatene står i hovedrapporten. I tillegg har noen saker egne utdypende rapporter.
  • I 2018 har vi revidert statsregnskapet og 232 årsregnskaper fra departementer og underliggende virksomheter.
  • Vi har også gjennomført 15 enkeltundersøkelser der vi ser på hvordan statlig forvaltning følger opp det Stortinget har bestemt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nok en gang viser Riksrevisjonens undersøkelse at samfunnskritiske institusjoner ikke sikrer seg godt nok mot dataangrep.
Nok en gang viser Riksrevisjonens undersøkelse at samfunnskritiske institusjoner ikke sikrer seg godt nok mot dataangrep.
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg saker fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom