Politihøgskolen

Politiet legg bort usynleg vald i heimen

Del

Langvarig mishandling i heimen er vanskeleg å bevise. Dette er ei av årsakene til at rundt 70 prosent av melde saker blir lagde bort. Det viser ny studie.

KREVJANDE: Ikkje all vald i heimen er like synleg, og lett å bevise. Illustrasjon/foto:  Politiet
KREVJANDE: Ikkje all vald i heimen er like synleg, og lett å bevise. Illustrasjon/foto: Politiet

-   Politiet trur ofte på den fornærma, men dei er ikkje i stand til å bevise kva som har skjedd fullt ut. Det seier Geir Aas, førsteamanuensis i politivitskap ved Politihøgskolen.

I 2005 kom det ein ny paragraf i Straffelova .Den skulle fange opp langvarig mishandling i heimen, ikkje berre enkelthendingar av vald.

-   Viss styresmaktene verkeleg vil noko med denne lovendringa, må dei utstyre politiet med langt meir ressursar enn dei har i dag. Politiet druknar i saker av denne typen, og dei klarer berre å etterforske ein brøkdel, seier Aas.  

Hanstår bak studien som er formidla i tidsskriftet Nordisk politiforskning. Her har han undersøkt korleis mishandlingssaker har utvikla seg etter at dei vart melde til politiet. I tillegg har han intervjua til saman 43 norske politietterforskarar, dommarar og statsadvokatar. Føremålet har vore å evaluere mishandlingsparagrafen i Straffelova på oppdrag for Politidirektoratet.

Aas samanfattar slik:

Rundt 70 prosent av sakene leggast bort, først og fremst på grunn av mangel på bevis. Politiet manglar ressursar til å følgje opp sakene, og i tillegg er lovverket vanskeleg å tolke. For kva vil det eigentleg seie å bli mishandla over tid? Og kva er psykisk vald, som i Straffelova fell inn under terminologien «andre krenkelser»?  

Les meir om studien på Politihøgskolen sin nettside

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

KREVJANDE: Ikkje all vald i heimen er like synleg, og lett å bevise. Illustrasjon/foto:  Politiet
KREVJANDE: Ikkje all vald i heimen er like synleg, og lett å bevise. Illustrasjon/foto: Politiet
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom