Pilot-E skaper raskere utvikling av ny miljørettet teknologi

Del

Finansiering gjennom Pilot-E-ordningen bidrar til raskere fremdrift og utvikling av ny miljørettet teknologi og grønn omstilling. Det viser en evaluering av Pilot-E som Menon Economics har gjennomført. Hovedkonklusjonen er at ordningen skaper merverdi for samfunnet og tar ut synergier i virkemiddelapparatet.

Finansiering gjennom Pilot-E-ordningen bidrar til raskere fremdrift og utvikling av ny miljørettet teknologi og grønn omstilling. (Foto: GettyImages)
Finansiering gjennom Pilot-E-ordningen bidrar til raskere fremdrift og utvikling av ny miljørettet teknologi og grønn omstilling. (Foto: GettyImages)

Formålet med Pilot-E er å få frem nye, miljøvennlige og konkurransedyktige teknologier og løsninger, og samtidig oppnå næringsutvikling innen sektoren. Pilot-E skal bringe prosjektene raskere og mer treffsikkert fra idé til marked enn det som oppnås ved bruk av partenes ordinære virkemidler. Det er så langt gjennomført fem tematiske utlysningsrunder. Av 63 prosjektsøknader, er det innvilget tilskudd til 23 prosjekter. Flere av disse er ferdigstilt eller nærmer seg ferdigstillelse.

Raskere utviklingsløp

I evalueringen av Pilot-E har Menon Economics AS sett både på ordningen og resultater og effekter så langt. Evalueringen viser at Pilot-E påvirker omfang, fremdrift og realisering av prosjektene. Blant annet svarer mer enn 70 prosent av prosjektpartnerne at Pilot-E muliggjør et raskere utviklingsløp, gjør at de kan sette i gang og gjennomføre prosjekter med høyere ambisjonsnivå – og at det oppfattes som et kvalitetsstempel å være et Pilot-E prosjekt.

Innfrir målsettingene

- Evalueringen bekrefter at Pilot-E innfrir målsettingene. Det gjør ordningen til et viktig verktøy for grønn omstilling, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.  - Vi er svært godt fornøyde med å få det dokumentert gjennom en grundig ekstern evaluering som denne.

Evalueringen har også sett på merverdien ved bruk av Pilot-E-modellen i forhold til ordinær bruk av virkemiddelaktørenes ordninger og på hvordan samarbeidet er organisert.

-  Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova har ulike formål og dermed ulike verktøy og virkemidler. Hovedtanken med Pilot-E er å kombinere og tilby disse samlet slik at samarbeidskonsortiene kan tørre å fremme mer ambisiøse og sammensatte prosjekter, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.  

- Evalueringen viser at denne intensjonen er oppfylt og at vi klarer å utnytte hverandres forskjeller og kompetanse og dermed tar ut synergier. Dette vil vi videreføre og utvikle videre de neste årene.

Forbedring

Evaluatorene peker også på noen konkrete områder for forbedring. Ved utvelgelse av prosjekter anbefales det å legge større vekt på internasjonalt markedspotensial, og på søkernes planer for å skalere resultatene.

Det er også behov for å tydeliggjøre forskjellene mellom Pilot-E og underliggende ordninger og en bedre forutsigbarhet når det gjelder utlyst tematikk.

 – Utvikling av sterke bedrifter og teknologimiljøer innen miljøvennlig energi krever forutsigbarhet. Dette vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova ta med seg i den videre utviklingen av Pilot-E og samarbeidet mellom aktørene, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

-----------------------------

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pilot-E:
Trond Moengen, programsekretær for Pilot-E, M: 952 73 220, E:trond.moengen@energidata.no

Menon Economics AS:
Kristina Wifstad, seniorøkonom, M: 936 67 895, E: kristina@menon.no

----------------------

FAKTA OM PILOT-E:

  • Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
  • Pilot-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • Pilot-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • Pilot-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
  • Pilot-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 28 prosjekter som involverer god over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 500 millioner kroner i tilskudd.
  • For mer informasjon om Pilot-E, sewww.pilot-e.no.

--------

Kontakter

Bilder

Finansiering gjennom Pilot-E-ordningen bidrar til raskere fremdrift og utvikling av ny miljørettet teknologi og grønn omstilling. (Foto: GettyImages)
Finansiering gjennom Pilot-E-ordningen bidrar til raskere fremdrift og utvikling av ny miljørettet teknologi og grønn omstilling. (Foto: GettyImages)
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

EUs grønne giv – av stor betydning for norsk næringsliv20.4.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

EUs flaggskipstrategier «Ny grønn giv» med fokus på det grønne skiftet og «Digital agenda» vil ha stor betydning for norsk næringsliv. - Med forrige ukes beslutning fra Regjeringen om at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer de neste årene, må Norge kjenne sin besøkelsestid slik at næringslivet får dra nytte av de enorme mulighetene som ligger i EUs programmer, sier Gunnar Bovim, styreleder i Innovasjon Norge.

Truls Svendsen gir deg 13 000 grunner til å besøke Nord-Norge7.4.2021 13:36:16 CEST | Pressemelding

I dag kom oppfordringen fra regjeringen om å planlegge for nye norgesopplevelser i sommer - og skal vi tro besøkstallene på visitnorway.no er det mange som allerede drømmer om å feriere i Nord-Norge. For å inspirere alle reiselystne nordmenn til å realisere drømmen om ferie i nord, lanseres nå en kampanje med Truls Svendsen. I fire hele timer gjengir han hva utenlandske turister sier om vår nordligste landsdel i sosiale medier.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom