GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Petrobras skal handle for 4,3 milliarder kroner hos den norske leverandørindustrien

Del

Brasils oljeselskap Petrobras fikk i juni garantier fra GIEK på til sammen 500 millioner amerikanske dollar for å finansiere kjøp av tjenester fra norske offshorerederier i Brasil. Garantiene utgjør halvparten av en kredittramme på 1 milliard dollar (8,5 milliarder kroner) som ble innvilget av GIEK i fjor basert på potensiell norsk eksport frem desember 2020. Den resterende halvparten på rundt 4,3 milliarder kroner kan fortsatt benyttes til ny eksport fra norske leverandører.

Kontraktsverdien for de norske eksportørene er betydelig høyere enn den delen GIEK garanterer for, ettersom deler av kontraktene alltid finansieres av egenkapital. Hoveddelen av kontraktene finansiert så lang gjelder kontrakter med norske rederier for leie av offshoreskip til oppdrag for Petrobras i Brasil.

Intensjonen med en kredittramme hos GIEK, er at utenlandske selskaper skal handle norske eksportvarer og –tjenester, og sikre bankfinansiering for disse. GIEK låner ikke ut penger, men stiller garanti for å redusere bankenes tapsrisiko. De utstedte garantiene fra GIEK på tilsammen 500 millioner dollar dekker lån fra en rekke internasjonale banker.

Norsk eksport for ytterligere USD 500 millioner

- Intensjonen med finansieringsrammen er å gi Petrobras gode incitamenter til å velge nettopp norske leverandører. En norsk statlig garanti har høyeste kredittrating (AAA) og bidrar til å gi selskapet økt kapasitet. Vi jobber med å tilby tilsvarende finansieringsrammer også til andre olje- og gass-operatører som bruker norske leverandører. I tillegg til Petrobras har også italienske Saipem benyttet en GIEK-ramme til å finansiere omfattende kjøp fra Norge, sier Nistad.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.giek.no

GIEK stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. Vi utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Våre garantier fjerner finansielle hindre og dekker risiko. GIEK er en statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og utsteder garantier med høy sikkerhet (AAA) på samme vilkår som banker. For mer informasjon, besøk www.giek.no

Følg saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt