SamferdselsdepartementetSamferdselsdepartementet

Persontogtilbud på Østfoldbanen og Gjøvikbanen: Konkurransen om Trafikkpakke 4 utsettes

Del

- Togtrafikken har blitt hardt rammet av koronapandemien. Med færre reisende har billettinntektene falt, og det er usikkert hvordan etterspørselen etter togreiser blir fremover. Denne uforutsigbarheten øker risikoen ved å gjennomføre konkurransen om trafikkpakke 4 som planlagt. I tillegg er det økt risiko på andre områder. Jernbanedirektoratet får derfor litt mer tid til å forberede konkurransen om drift av persontogtilbudene på Østfoldbanen og Gjøvikbanen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Jernbanedirektoratet kunngjorde i september 2019 en fremdriftsplan for konkurransen om Trafikkpakke 4, som består av lokaltogtilbudene Spikkestad – Lillestrøm, Stabekk – Ski, Stabekk – Moss, Skøyen – Mysen og Oslo – Jaren, og regionaltilbudene Oslo S – Halden (InterCity) og Oslo S – Gjøvik. Planen var å sende ut konkurransegrunnlaget i september i år, inngå kontrakt med vinnende togoperatør høsten 2021, med trafikkstart i desember 2022.

Hovedsakelig som en konsekvens av uforutsigbarheten som koronapandemien har medført for togtrafikken, har Jernbanedirektoratet anbefalt Samferdselsdepartementet at utsendelsen av konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 4 bør utsettes med minst ett år. Samtidig har Jernbanedirektoratet identifisert risikoreduserende tiltak, som gjør behovet for utsettelse noe mindre.

Konkurranse i 2021 – trafikkstart i 2023

Det legges nå opp til en ny fremdriftsplan for gjennomføringen av konkurransen for Trafikkpakke 4. Med den nye fremdriftsplanen blir konkurransegrunnlaget sendt ut tidlig neste år, med frist for å levere inn tilbud i august/september 2021. Kontrakt med vinnende togoperatør skal etter planen signeres tidlig i 2022, mens trafikkstart blir i desember 2023. Med dette får den vinnende togoperatøren god tid til å forberede trafikkstarten. En erfaring fra de foregående konkurranserundene er at det er behov for mer tid mellom kontraktsignering og trafikkstart.

For flere opplysninger, se vedlagte brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet samt Jernbanedirektoratets temaside om trafikkpakke 4

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestestaden for trafikantane held fram i Nordfjordeid1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at tilbodet om hallkontroll for tunge og lette køyretøy i Nordfjordeid som var foreslått lagt ned likevel vidareførast, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tenestetilbodet til trafikantane held fram i Larvik, Kragerø og Mandal1.7.2020 12:00:00 CESTPressemelding

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Mellom anna betyr det at det tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Larvik, Kragerø og Mandal likevel held fram, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom