Medietilsynet

Pernille Huseby blir ny kommunikasjonsdirektør i Medietilsynet

Del

Pernille Huseby (47) er ansatt som ny avdelingsdirektør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet. Hun kommer fra stillingen som generalsekretær i Actis, og har lang erfaring fra mediebransjen. Huseby begynner i stillingen 1. september.

Pernille Huseby begynner i stillingen som avdelingsdirektør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet 1. september. Foto Actis
Pernille Huseby begynner i stillingen som avdelingsdirektør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet 1. september. Foto Actis

Huseby etterfølger Kristine Meek, som nylig sluttet for å bli rådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået Sannum og Bergestuen.

Jeg er svært glad for å få Pernille Huseby med på laget. Hun kjenner mediefeltet godt etter mange år som journalist, kommentator og redaktør, og har gjennom ulike stillinger opparbeidet seg både svært god samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser. Pernille har erfaring med kommunikasjonsarbeid og har solid erfaring som leder, noe som er viktig i en jobb med et betydelig personalansvar, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet får en erfaren leder med omfattende medieerfaring

Huseby har de siste årene vært generalsekretær i Actis, som er rusfeltets samarbeidsorgan, og har tidligere blant annet vært kommentator i VG og politisk redaktør i Nationen. Hun er utdannet fra Universitetet i Oslo med hovedfag i medievitenskap. I Medietilsynet får hun ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, og Medietilsynets rådgivningsarbeid innenfor områdene barn og medier og kritisk medieforståelse.

Jeg gleder meg til å gå inn i en viktig og spennende stilling i Medietilsynet. Jeg er opptatt av medienes betydning for demokratiet, og det å bidra til en trygg digital hverdag for barn og unge, slik at de kan bli aktive, kompetente og kritiske samfunnsborgere. Vi står i en digital revolusjon som påvirker hele medielandskapet og i ytterste konsekvens våre demokratiske prosesser. I dette bildet har Medietilsynet en utrolig viktig rolle både som tilsyn, kompetansesenter og rådgiver, sier Pernille Huseby.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Pernille Huseby begynner i stillingen som avdelingsdirektør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet 1. september. Foto Actis
Pernille Huseby begynner i stillingen som avdelingsdirektør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet 1. september. Foto Actis
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom