Samferdselsdepartementet

Pendlerne på Hadeland får en bedre hverdag

Del

- Nå kommer endelig pengene til riksvei 4 Roa – Gran grense. Det betyr at pendlerne på Hadeland får en bedre reisehverdag. Alle som har kjørt riksvei fire, skjønner hvorfor denne strekningen er viktig. Det er en kort stump som mangler for å få en ny og bedre vei. Nå kommer den, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Mange har ventet lenge på denne utbyggingen. Ikke minst dem som bor langs veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her sammen med prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Johansen. Foto: Kjell Brataas/SD
- Mange har ventet lenge på denne utbyggingen. Ikke minst dem som bor langs veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her sammen med prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Johansen. Foto: Kjell Brataas/SD

I dag har regjeringen lagt frem et forslag til Stortinget om utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa – Gran grense inkl. Jaren – Amundrud/Almenningsdelet – Lygnebakken i Innlandet.

- Mange har ventet lenge på denne utbyggingen. Ikke minst dem som bor langs veien. Jeg har stor forståelse for at det kan være vanskelig å forholde seg til vedtak som drøyer. Nå er pengene på plass, og med dette forslaget er også finansieringen oversendt Stortinget for endelig vedtak, sier samferdselsministeren.

Strekningen er en videreføring av utbyggingen av riksvei 4 som ble fullført i 2017. Prosjektet innebærer at utbyggingen av riksvei 4 fra kommunegrensen mellom Gran og Lunner til Jaren blir videreført sørover fra dagens midlertidige påkobling til Roa. I tillegg vil utbedring av strekningen nordover fra Jaren til Lygnebakken gi til sammen om lag 26 km med ny/utbedret veg.

Det skal bygges ut om lag 4 kilometer firefelts vei. Veien vil ligge i ny trasé på østsiden av dagens vei. Sammen med utbyggingen på strekningen mellom Gran grense og videre nordover til Jaren blir det om lag 13,5 km sammenhengende firefelts veg fra Roa til Jaren.

- Med disse utbedringene blir det tryggere og mer effektiv å kjøre denne strekningen. I tillegg blir det gang- og sykkelvei på hele strekningen mellom Roa og Jaren. I tillegg sørger vi for å utbedre og utvide strekningene Jaren – Amundrud og Almenningsdelet – Lygnebakken, sier Hareide.

Kostnaden for prosjektet er beregnet til om lag 1 980 millioner kroner hvorav bompengebidraget er beregnet til 1 303 millioner kroner. Forventet anleggsstart er våren 2021, prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2024.

Les propsisjonen her.

Nøkkelord

Bilder

- Mange har ventet lenge på denne utbyggingen. Ikke minst dem som bor langs veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her sammen med prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Johansen. Foto: Kjell Brataas/SD
- Mange har ventet lenge på denne utbyggingen. Ikke minst dem som bor langs veien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her sammen med prosjektleder i Statens vegvesen, Odd Johansen. Foto: Kjell Brataas/SD
Last ned bilde
Kartskisse over hva som skal bygges.
Kartskisse over hva som skal bygges.
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert26.11.2020 07:00:00 CETPressemelding

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen vil øke bevilgningen til flyrutekjøp med 1000 millioner kroner10.11.2020 11:45:00 CETPressemelding

– Luftfarten er fortsatt i en vanskelig situasjon som følge av pandemien. Dette medfører at det også i 2021 kan være behov for økt flyrutekjøp og støtte til de ordinære kjøpsrutene. Det er viktig å sikre et godt flyrutetilbud i hele landet også til neste år, derfor foreslår vi å øke bevilgningen til flyrutekjøp utover det vi har foreslått i statsbudsjettet for 2021, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom