NIVA

Pål Molander blir ny administrerende direktør i NIVA

Del

Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Han kommer fra tilsvarende stilling i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

NIVAs styre hadde mange gode kandidater å velge mellom, men det var flere ting som gjorde at Pål Molander pekte seg ut.

– Vi føler oss trygge på at Pål vil ivareta NIVAs kjerneverdi som et faglig sterkt forskningsinstitutt, samtidig som han har det som skal til for å videreutvikle instituttets markedsposisjon. Hans evne til å engasjere og hans sterke motivasjon for NIVAs samfunnsoppdrag var også med på å gjøre ham til et klart førstevalg, sier NIVAs styreleder Linda Aaram.

Motivert av NIVAs samfunnsoppdrag

NIVAs sentrale rolle i det grønne skiftet var en av grunnene til at Molander valgte vannforskninginstituttet som sin nye arbeidsplass.

– NIVA er et velrennomert og godt posisjonert forskningsinstitutt spekket med internasjonalt ledende kompetanse på viktige og spennende fagfelt. Kunnskapen NIVA forvalter og vil skape fremover vil være av stor betydning for å lykkes med den grønne omstillingen, sier Molander.

En viktig oppgave for den nye instituttlederen blir å lede implementeringen av NIVAs strategi mot 2030 – forskning for en bærekraftig fremtid.

– NIVA er i god utvikling, og jeg ser veldig frem til å bidra i dette arbeidet fremover sammen med alle de dyktige ansatte i NIVA, sier han.

Pål Molander tiltrer den 1. oktober.

Litt mer om Pål Molander

Molander har vært direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) siden 2011. Han er utdannet cand.scient. og dr.scient. i analytisk kjemi ved Universitetet i Oslo.

Molander har tidligere vært forsker, gruppeleder og forskningsdirektør ved STAMI. Han er en populær foredragsholder på arbeidslivsfeltet i Norge og er oppnevnt i en mengde råd, utvalg og komitéer på arbeidsmiljøområdet i Norge og internasjonalt.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). (Foto: STAMI)
Pål Molander (52) er ansatt som ny administrerende direktør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). (Foto: STAMI)
Last ned bilde

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

God økologisk tilstand i Mjøsa – til tross for oppblomstring av cyanobakterier (blågrønnalger) på badeplassene18.5.2022 14:19:35 CEST | Pressemelding

En ny rapport viser at Mjøsa har god økologisk tilstand, men at det fortsatt er noe høyere algemengder enn ønskelig. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har overvåket Mjøsa i 50 år og understreker at det fortsatt er viktig med fokus på gode tiltak for å redusere tilførsler av næringsstoffer og dermed opprettholde god økologisk tilstand i Norges største innsjø.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom