UiO - Det juridiske fakultet

På vei mot bedre kjønnsbalanse

Del

Rapporten Juss og kjønn av Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet er nå publisert. Det juridiske fakultet har gjort mye godt arbeid gjennom flere år for å oppnå full likestilling ved fakultetet, men rapporten viser at det fortsatt er utfordringer som skal løses.

- Fakultetet ønsker at rapporten skal brukes som utgangspunkt for gode diskusjoner på ulike arenaer, sier dekan Dag Michalsen. Copyright: UiO.
- Fakultetet ønsker at rapporten skal brukes som utgangspunkt for gode diskusjoner på ulike arenaer, sier dekan Dag Michalsen. Copyright: UiO.

Rapporten er laget på oppdrag fra Likestillings- og mangfoldsutvalget ved fakultetet, for å gi økt kunnskap om kjønnsbalansen blant de fast vitenskapelig ansatte ved Det juridiske fakultet, og for å se på hvordan kjønnsperspektiver kan integreres bedre i masterstudiet i rettsvitenskap.

Rapporten har vært omtalt i media i senere tid, i forbindelse med medieoppslag om seksuell trakassering i akademia. Det tok noe tid før rapporten kunne publiseres på grunn av manglende anonymisering av informantintervjuer, men dette er nå ivaretatt.

Forskningen som rapporten bygger på har imidlertid ikke sett på seksuell trakassering eksplisitt.

- Fakultetet ønsker at rapporten skal brukes som utgangspunkt for gode diskusjoner på ulike arenaer, og jeg håper det vil lede til flere gode tiltak som fremmer bedre kjønnsbalanse, ivaretar kjønnsperspektivene i studiet og skaper et godt arbeidsmiljø, sier dekan Dag Michalsen.

Den generelle holdningen blant informantene som er intervjuet er at Det juridiske fakultet er en god arbeidsplass og at de fleste trives. De fleste mener også at likestilling er viktig, og at det er nødvendig å jobbe for en bedre kjønnsbalanse.

Rapporten viser at mye godt arbeid er gjort for å fremme likestilling på arbeidsplassen de siste 12 årene. Samtidig er det fortsatt utfordringer som ledelsen vil jobbe aktivt med i tiden som kommer.

Utfordringer som skal løses

  • Manglende kjønnsbalanse: Rapporten viser at det fortsatt er en hovedvekt av menn blant fast ansatte vitenskapelige generelt, og blant professorer spesielt. Forskerne bak rapporten mener funnene tyder på at det er på professornivå hovedutfordringen ligger for å få til jevnere kjønnsbalanse.

  • Rapporten viser at kjønnsperspektiver i liten grad er integrert i masterstudiet i rettsvitenskap, og at det er få kvinnelige fagansvarlige og pensumforfattere. Det er igangsatt tiltak for å bedre dette.

Rapporten er publisert på fakultetets nettsider.

Kontakt: Dekan Dag Michalsen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Fakultetet ønsker at rapporten skal brukes som utgangspunkt for gode diskusjoner på ulike arenaer, sier dekan Dag Michalsen. Copyright: UiO.
- Fakultetet ønsker at rapporten skal brukes som utgangspunkt for gode diskusjoner på ulike arenaer, sier dekan Dag Michalsen. Copyright: UiO.
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det juridiske fakultet

UiO - Det juridiske fakultet
UiO - Det juridiske fakultet
Karl Johans gate 47
0162 Oslo

22 85 95 00http://www.jus.uio.no

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Følg saker fra UiO - Det juridiske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det juridiske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det juridiske fakultet

Koronastengt universitet: Første uke med digital undervisning - hva har vi lært?29.3.2020 19:31:30 CESTPresseinvitasjon

12. mars ble bygningene til Universitetet i Oslo "koronastengt", og lærere ved Det juridiske fakultet kastet seg rundt i en digital dugnad for å gi studentene undervisning. Mandag 30. mars offentliggjøres en rapport om hvordan den første uken med digital undervisning. Dette er antagelig den første offentlige evalueringen av et heldigitalt undervisningstilbud i UH-sektoren etter koronautbruddet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom