PwC Norge

Overleverte klimarapport til Erna Solberg på vegne av norsk næringsliv

Del

Organisasjonen Skift – Næringslivets klimaledere samler engasjerte toppledere i norske virksomheter på tvers av sektorer med en felles ambisjon om å styrke næringslivets konkurransekraft ved å være en pådriver for at Norge når sine klimamål. PwC Norge har på vegne av Skift utarbeidet en rapport som viser klimaregnskapet til 33 av medlemsbedriftene i Skift. Rapporten ble tirsdag ettermiddag overlevert statsminister Erna Solberg.

Klimaregnskapet er utarbeidet av PwC Norge på vegne av Skift og i dialog med medlemmene. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). 

Grønn omstilling i praksis

Hensikten med klimaregnskapet er å vise hvordan Skift-medlemmene selv arbeider med grønn omstilling i praksis. Både når det gjelder å redusere eget klimaavtrykk og å utvikle nye produkter, tjenester og løsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn og fremmer grønn forretningsutvikling og konkurransekraft. Det er andre gang Skift utarbeider et klimaregnskap.

Dersom vi skal holde temperaturen under 2°C, og helst under 1,5°C, som besluttet i Parisavtalen begynner tiden å renne ut. Det er derfor svært viktig at norsk næringsliv og norske ledere er seg sitt ansvar bevisst og engasjerer seg både i utslippskutt og utslippsrapportering, sier Leif Arne Jensen, administrerende direktør i PwC Norge.

Hvert medlem har rapportert inn sine klimamål, hvilke tiltak de har iverksatt i løpet av året for å nå disse målene, samt resultatet de har oppnådd i form av samlet klimagassutslipp. For administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland, handler ikke utslippsregnskapet bare om å måle utslipp, men å bygge konkurransekraft. 

  Med de klimamålene som nå er satt av EU, er det helt avgjørende for norsk næringsliv å få oversikt over egne utslipp. Det viser ikke bare hvor man kan gjøre de største utslippskuttene, men hvor man kan bygge grønn konkurransekraft. Europa er vårt viktigste marked, og dette markedet kommer i stadig økende grad til å etterspørre mer bærekraftige varer og tjenester. Da må man også kunne dokumentere utslippskutt, sirkulære verdikjeder og miljøtiltak på en god måte. 

Et inspirerende nettverk

Et viktig formål med klimaregnskapet er å gjøre medlemmene bevisst på egen rapportering inkludert mål, strategier og tiltak, og å lære av hverandre. Skifts medlemsbedrifter teller blant annet Telenor, Posten, Schibsted, PwC og Storebrand.

For PwC er det svært nyttig å være med i Skift nettverket. Medlemsbedriftene er svært ulike, men det gir rom for å lære av hverandre og få nye perspektiver. Vi er svært glade for å overlevere klimaregnskapet til statsministeren på vegne av Skift-nettverket, avslutter Leif Arne Jensen. 

Kontakter

Hanne Løvstad
Bærekraftsdirektør PwC Norge
Tlf: 967 00 000
Mail: Hanne.Løvstad@pwc.com

Leif Arne Jensen
Administrerende direktør PwC Norge
Tlf: 952 60 102
Mail: Leif.a.jensen@pwc.com

Bilder

Dokumenter

Om PwC Norge

PwC Norge
PwC Norge
Dronning Eufemiasgate 8
0106 Oslo

952 60 000http://www.pwc.no

Våre tjenester omfatter revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift, og juridisk bistand. Kundene våre kommer fra både offentlig og privat sektor, og er i alle størrelser fra de minste lokale til de store og internasjonale.

Følg pressemeldinger fra PwC Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra PwC Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra PwC Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom