Roche Norge

Over 7 av 10 tror ressurssterke personer kan «prate seg frem» i helsekøen

Del

Ny rapport kartlegger hvordan pasientstemmen høres i det norske helsevesenet.

NY RAPPORT: Den nye rapporten "Pasientstemmen - hvor er den og høres den?" ble lansert på et webinar i går.
NY RAPPORT: Den nye rapporten "Pasientstemmen - hvor er den og høres den?" ble lansert på et webinar i går.

Det er et sentralt politisk mål å skape pasientens helsetjeneste, og alle deler av helse- og omsorgstjenesten har som mål å sette pasienten i sentrum. 

Som land har Norge et svært velutviklet sett med rettigheter for pasienter. Men det norske helsevesenet er i stadig endring: Det er økende etterspørsel av helsetjenester, samtidig som det også er et økende behov for å redusere kostnader. 

Roche lanserer i dag rapporten «Pasientstemmen – hvor er den og høres den?», som tar en temperatursjekk på pasientens plass i det norske helsevesenet. 

I rapporten er pasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, helsepersonell, representanter for helsemyndighetene og akademia intervjuet for å kartlegge holdninger til – og opplevelser med – pasientmedvirkning på alle nivåer.

I tillegg har Roche fått utarbeidet en spørreundersøkelse med et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Undersøkelsen fra YouGov viste blant annet:

  • På spørsmålet «Tror du at ressurssterke personer kan «prate seg frem» i køen i det norske helsevesenet?» svarte hele 70,52 prosent ja.
  • På spørsmålet «I hvilken grad tror du at din egen kompetanse om rettigheter er avgjørende for hva slags behandling du får i helsevesenet hvis du blir syk?» svarte nesten halvparten, 48,93 prosent, «i svært stor grad» eller «i stor grad».
  • På spørsmålet «I hvor stor grad tror du at du blir lyttet til i spørsmål om behandling av din sykdom i det norske helsevesenet?» svarer 36,27 prosent «i ganske stor grad» og 5,42 prosent svarer «i svært stor grad».

– Funnene i rapporten er på mange måter i tråd med resultatene i spørreundersøkelsen. Blant annet er ett av hovedfunnene at det er økt sosial ulikhet i helse, og at ulik digital kompetanse er en utfordring. Mens mange av oss har sett på mulighetene for videosamtale med legen vår under pandemien som et fantastisk verktøy, er det andre som ikke behersker nye digitale løsninger like godt. Det blir svært viktig å sørge for at alle pasienter - uavhengig av digital kompetanse - klarer å være med på utviklingen i helsetjenesten, sier Therese Bohne, Patient Relations Partner i Roche Norge. 

Hun forteller også at rapporten viser at pasientrettighetene ikke brukes av alle. Selv om Norge har gullstandarden når det gjelder formelle rettigheter for pasienter, er det ikke alle som klarer å benytte seg av disse, og egen kompetanse om rettighetene er derfor svært viktig for å klare å utnytte seg av dem.

 – Takket være store gjennombrudd når det gjelder både kunnskap om sykdommer og teknologi, går moderne behandling fra å være beregnet for store grupper til å bli mer persontilpasset - og i den sammenhengen vil også pasientenes evne og mulighet til å kunne ta egne beslutninger og bli lyttet til, bli enda viktigere, sier Ingvild Hagen, leder for persontilpasset medisin i Roche Norge. 

– Vi i Roche synes den viktigste faktoren for å bruke ressursene bedre og øke kvaliteten i fremtidens helsetjeneste, er pasientene selv. Som leverandør av diagnostikk og legemidler mener vi at vi har et medansvar for at pasientene blir ivaretatt på best mulig måte, avslutter Therese Bohne. 

Les hele rapporten her.

Du kan også snart se hele frokostmøtet der rapporten ble lansert her.

Sendingen ble ledet av lege Kaveh Rashidi med følgende gjester i studio: Mina Gerhardsen (Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen), Anne-Lise Kristensen (Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus), Lilly Ann Elvestad (Generalsekretær i FFO), Anita Vatland (Leder i pårørendealliansen) og Mats A. Kirkebirkeland (Stortingsrepresentant for Høyre, Helse- og omsorgskomiteen).

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om spørreundersøkelsen og rapporten:

Caroline Lauritzen, Communications Manager
E-post: Caroline.lauritzen@roche.com 
Telefon: 98 01 88 11 

Bilder

NY RAPPORT: Den nye rapporten "Pasientstemmen - hvor er den og høres den?" ble lansert på et webinar i går.
NY RAPPORT: Den nye rapporten "Pasientstemmen - hvor er den og høres den?" ble lansert på et webinar i går.
Last ned bilde
NY RAPPORT: Den nye rapporten "Pasientstemmen - hvor er den og høres den?" ble lansert på et webinar i går.
NY RAPPORT: Den nye rapporten "Pasientstemmen - hvor er den og høres den?" ble lansert på et webinar i går.
Last ned bilde
Therese Bohne, Patient Relations Partner i Roche Norge.
Therese Bohne, Patient Relations Partner i Roche Norge.
Last ned bilde

Om Roche Norge

Roche Norge
Roche Norge
Brynsengfaret 6 B
0667 Oslo

22 78 90 00http://www.roche.no

Roche er en global aktør innen legemidler og diagnostikk med fokus på å fremme vitenskap for å forbedre menneskers liv. Den kombinerte styrken ved å ha legemidler og diagnostikk under ett tak har gjort Roche til et ledende selskap innen persontilpasset medisin - en strategi som tar sikte på å tilpasse riktig behandling til hver pasient på best mulig måte.

Roche er verdens største bioteknologiselskap med differensierte medisiner innen onkologi, immunologi, smittsomme sykdommer, øyesykdommer og sykdommer i sentralnervesystemet. Roche er også verdensledende innen in vitro-diagnostikk og vevbasert kreftdiagnostikk, og et foregangsfirma innen diabetesbehandling.

Roche ble grunnlagt i 1896 og fortsetter å jobbe for forebygging, diagnostikk og behandling av sykdommer, samt å bidra til et bærekraftig samfunn. Selskapet har som mål å forbedre pasienters tilgang til medisinske nyvinninger ved å samarbeide med alle relevante interessenter. Mer enn tretti medisiner utviklet av Roche er inkludert i Verdens helseorganisasjons liste over essensielle medisiner, blant dem livreddende antibiotika, antimalariamidler og kreftmedisiner. Dessuten har Roche i 11 år på rad blitt anerkjent som ett av de mest bærekraftige selskapene i helsesektoren av Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Roche-gruppen, med hovedkontor i Basel, Sveits, er aktiv i over 100 land og sysselsatte i 2019 rundt 98 000 mennesker over hele verden. I 2019 investerte Roche 11,7 milliarder CHF i forskning og utvikling og omsatte for 61,5 milliarder CHF. Genentech, i USA, er et heleid selskap i Roche-gruppen. Roche er majoritetsaksjonær i Chugai Pharmaceutical, Japan. For mer informasjon, besøk www.roche.com.

Følg pressemeldinger fra Roche Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Roche Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Roche Norge