Medietilsynet

Over 20 millioner kroner til lokalkringkasting

Del

Medietilsynet tildeler 20,4 millioner kroner til 89 lokalkringkastingsaktører fra tilskuddsordningen for lokale lyd- og bildemedier. – I år øker vi den første utbetalingen av støtten til 75 prosent av støttebeløpet for å bøte på den utfordrende situasjonen lokale medier opplever, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Vanligvis utbetaler Medietilsynet 50 prosent av støtten til lokalkringkasting nå, men i år økes første utbetaling til 75 prosent av støttebeløpet for å avhjelpe mediene under Korona-situasjonen. Foto Medietilsynet
Vanligvis utbetaler Medietilsynet 50 prosent av støtten til lokalkringkasting nå, men i år økes første utbetaling til 75 prosent av støttebeløpet for å avhjelpe mediene under Korona-situasjonen. Foto Medietilsynet

Beløpet vil bli utbetalt denne uken. Om lag halvparten av støtten går til å digitalisere lokalradio. Søknader om produksjon av program som stimulerer til bruk av norsk musikk er også prioritert.

– Medietilsynet mottok 455 søknader om støtte fra 125 søkere, noe som er et rekordantall søknader. Det vitner om at det er stor interesse for ordningen, sier Velsand. Samlet søknadsbeløp var på 60,1 millioner kroner.

Første utbetaling av støtten økes

Vanligvis utbetales 50 prosent av støtten på dette tidspunktet, men i år økes første utbetaling til 75 prosent av støttebeløpet for å avhjelpe mediene under Korona-situasjonen.

– Vi er i en spesiell situasjon, og Medietilsynet ser at det kan bli behov for å gjøre endringer i prosjektene eller å forlenge fristen for prosjektgjennomføring som følge av Korona-situasjonen. Den enkelte kringkaster må i så fall ta dette nærmere opp med oss, sier Velsand.

Stort seer- og lytterpotensial

Til sammen mottar 52 programproduksjoner støtte, 31 lokalradioprogram og 21 program på lokal-tv.

– Mange av programprosjektene er spennende, og har et stort seer- og lytterpotensial. Et eksempel på det er dokumentarserien «Møter under huden» til TV-Agder som handler om menneskelige møter og psykisk helse. Et annet eksempel er Sørlandsradioens reisedokumentar «Landkrabber i Karibien», som skal skildre sjøreisen over Atlanteren for to lokale gutter.

Medietilsynet har fordelt støtten etter innstilling fra Fagutvalget for lokale lyd- og bilde medier.

Vedtaksbrev til alle søkere vil bli sendt ut i løpet av neste uke.

Her finner du oversikten som viser støttemottakerne i 2020

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vanligvis utbetaler Medietilsynet 50 prosent av støtten til lokalkringkasting nå, men i år økes første utbetaling til 75 prosent av støttebeløpet for å avhjelpe mediene under Korona-situasjonen. Foto Medietilsynet
Vanligvis utbetaler Medietilsynet 50 prosent av støtten til lokalkringkasting nå, men i år økes første utbetaling til 75 prosent av støttebeløpet for å avhjelpe mediene under Korona-situasjonen. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Neste år kan Medietilsynet stanse markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge20.5.2020 15:57:19 CESTPressemelding

Kongen i statsråd har sanksjonert lovendringen som gjør at Medietilsynet kan stanse markedsføring på tv og i bestillingstjenester for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. – Tiltaket skal bidra til å redusere antall problemspillere. Medietilsynet går nå i gang med å se nærmere på hvordan vi skal følge opp den nye bestemmelsen, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom