Samferdselsdepartementet

Oslo–Gøteborg: Jernbanedirektoratet skal sammen med svenske Trafikverket se på muligheter for et bedre togtilbud

Del

– Mellom Oslo og Gøteborg er det kapasitetsutfordringer på jernbanen. Dette gjør det vanskelig å forbedre både person- og godstogtilbudet på strekningen. Svenske Trafikverket har allerede begynt å se på mulige tiltak, og Jernbanedirektoratet skal nå samarbeide med dem om dette. Vi ønsker at flere reisende og mer gods skal transporteres grønt over svenskegrensen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: SD
Foto: SD

Utbygging av infrastruktur på Østfoldbanen ligger langt bak tidligere skisserte fremdriftsplaner, og utbyggingskostnadene har økt betydelig. I tillegg er den økonomiske situasjon nå trangere. Det er derfor ikke aktuelt å bygge sammenhengende dobbeltspor til Halden – i hvert fall ikke på veldig lenge.

Regjeringen har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å om å utrede og foreslå hvordan togtilbudet til de reisende på Østfoldbanen bør forbedres, med utgangspunkt i et mål om to tog i timen til Fredrikstad. Regjeringen ba også Jernbanedirektoratet om å vurdere videre strategi for utvikling av togtilbudet mellom Fredrikstad og Halden.

Med dette utgangspunktet er det nødvendig å se med nye øyne på hva som kan være aktuelle tiltak for å gjøre fjerntog- og godstogtilbudet mellom Oslo og Gøteborg mer attraktivt.

En mulighetsstudie med bred tilnærming
Mulighetsstudien som Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å gå i gang med, skal belyse nettopp dette. Kartlegging av markedsbehov og transportstrømmer mellom de to byene, beregninger av fremtidig transportbehov og vurdering av klima- og miljøeffekter er blant temaene som skal belyses. Dette skal gjøres for både person- og varetransport. Utredningen skal også skissere hvordan utviklingen av jernbanen kan gjennomføres trinnvis, og vise virkninger som oppnås ved de ulike trinnene.

Samarbeid med Trafikverket
I juni 2022 fikk svenske Trafikverket et tilsvarende oppdrag om å gjennomføre en utredning av muligheten for økt kapasitet, økt aksellast og raskere reisetid for person- og godstransport på strekningen Gøteborg–Oslo. Regjeringen har bedt Jernbanedirektoratet om å samarbeide med Trafikverket i utredningen og koordinere fremdriften i oppdragene.

Videre fremdrift
Mulighetsstudien av forbedring av togtilbudet på jernbaneforbindelsen Oslo – Gøteborg skal leveres til Samferdselsdepartement innen 1. oktober 2023.

For flere opplysninger – se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak20.1.2023 10:10:55 CET | Pressemelding

– Året vi har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten, og en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir tryggere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Redegjørelse om Follobanen: Fortsatt ubesvarte spørsmål – hensynet til de reisende må ivaretas17.1.2023 11:13:39 CET | Pressemelding

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil. Samtidig er det viktig å ivara hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom