Dyrebeskyttelsen Norge

Oslo tingrett fremmer Dyrebeskyttelsen Norges sak om ulovlig hundeavl

Del

Dyrebeskyttelsen Norge har saksøkt Norsk Kennel Klub (NKK), Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere av disse to rasene for ulovlig hundeavl. De saksøkte mente at saken måtte avvises. Oslo Tingrett har nå avsagt kjennelse som fremmer saken til behandling.

Dyrebeskyttelsen Norge har dratt engelsk bulldog-oppdrett for retten. Foto: Pixabay.
Dyrebeskyttelsen Norge har dratt engelsk bulldog-oppdrett for retten. Foto: Pixabay.

Rettsaken kan komme opp allerede høsten 2021.

Ulovlig avl

Dyrebeskyttelsen Norge er svært fornøyde med utfallet. Hvis avgjørelsen blir stående, skal retten til høsten ta stilling til om avl av hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er ulovlig. Dyrebeskyttelsen Norge mener disse rasene har så store helsemessige utfordringer at videre avl av dem er i strid med dyrevelferdsloven § 25.

NKK, raseklubbene og oppdretterne annonserte før jul at de hadde hyret inn Geir Lippestad som felles advokat i denne saken.

Saken egner seg for rettslig prøving

Motpartene påsto saken avvist for domstolene, fordi de mente den ikke var egnet for rettslig behandling. Tingretten har i sin avgjørelse kommet til at saken kan behandles i rettsapparatet. Retten slår fast at Dyrebeskyttelsen Norge har et reelt og aktuelt behov for å få spørsmålet om lovligheten av avl av de to hunderasene avklart.

Retten har blant annet vektlagt det omfattende materialet vi har lagt fram for å underbygge påstanden vår, og at de saksøkte selv erkjenner at begge raser har helsemessige utfordringer.

Retten fremhever i tillegg at det er usikkerhet knyttet til avlsbestemmelsens rekkevidde, og at dette spørsmålet er egnet til rettslig prøving i den formen Dyrebeskyttelsen Norge ønsker. Tingretten aksepterer at Dyrebeskyttelsen Norge kan prøve gjeldende lovverk for retten overfor private parter.

Mange års arbeid bærer frukter

Dyrebeskyttelsen Norge og vår lokalavdeling Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus er svært fornøyde med Oslo tingretts avgjørelse. Vi har jobbet for stans av uetisk avl av familiedyr over flere år, og har jobbet med denne saken siden midten av 2018.

- Stevningen er et resultat av at vi og andre aktører har arbeidet for å bedre rasehunders helse i mer enn 20 år. Gjennom dialog med NKK viser det seg at vi har svært ulik forståelse av hva som er god dyrevelferd og forsvarlig og lovlig avl. Derfor er det viktig at retten skal avgjøre hva som ligger i lovens krav om at hunder skal avles med god funksjon og helse, og at det ikke er lov å videreføre negative arveanlegg, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Motpartene har nå en måneds frist til å anke denne avgjørelsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dyrebeskyttelsen Norge har dratt engelsk bulldog-oppdrett for retten. Foto: Pixabay.
Dyrebeskyttelsen Norge har dratt engelsk bulldog-oppdrett for retten. Foto: Pixabay.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge
Dyrebeskyttelsen Norge
Øvre gate 7
0551 Oslo

23 13 92 50http://www.dyrebeskyttelsen.no

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 27 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrebeskyttelsen Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom