Norsk Folkehjelp

Oslo støtter FNs atomvåpenforbud

Del

I dag blir Oslo del av ICAN Cities Appeal, et globalt opprop til støtte for FNs atomvåpenforbud. Vedtaket er en oppfordring til norske myndigheter om å signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Oslos ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen blir feiret i forkant av bystyret der Oslo kommune gir sin støtte til FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer Norge til å bli
del av avtalen.
Oslos ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen blir feiret i forkant av bystyret der Oslo kommune gir sin støtte til FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer Norge til å bli del av avtalen.

Støtter folket
Forslaget blir i dag vedtatt i bystyret, og feiret med kake av ordfører Marianne Borgen (SV) og byrådsleder Raymond Johansen (AP). 

- Vi gratulerer Oslo med en viktig beslutning. Grasrotopprøret mot atomvåpen vokser seg stadig sterkere. Med dette vedtaket sier Oslo tydelig ifra at bystyret støtter befolkningen og tar på alvor den trusselen atomvåpen utgjør, både for Oslo og andre byer, sier Andreas Fosby i Nei til atomvåpen Oslo.

Oslo er den 14. byen i Norge som slutter seg til by-oppropet. Internasjonalt er byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og Nagasaki en del av appellen.

Det er Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) som er initiativtaker til ICAN Cities Appeal.

- Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, mange byer velger derfor å gå foran og markere støtte til FNs atomvåpenforbud. Det er oppløftende å se at lokalpolitikere tar ansvar når nasjonale myndigheter svikter, sier Mari Seilskjær, koordinator for ICAN Norge.

- Støtten fra Oslo og andre byer er viktig. Det er et klart signal om at atomvåpen er uakseptable, og at vi må forsterke innsatsen for å avskaffe dem, sier Oda Andersen Nyborg i Norges Fredsråd.

Vedtatt av et stort flertall medlemsland
FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. ICAN fikk fredsprisen for å ha kjempet frem atomvåpenforbudet, som Nobelkomiteen anerkjente som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden». Norge har ikke undertegnet traktaten, som trer i kraft når 50 stater har ratifisert den.

- Verden har mange ganger vært nær kjernefysisk katastrofe på grunn av misforståelser, tekniske feil og ulykker. I en multipolar verden med cyberkrigføring, terrorisme, ekstremisme og irrasjonelle ledere kan vi simpelthen ikke fortsette å sette atomvåpen i sentrum for vår sikkerhet. Atomvåpen er en trussel vi kan velge bort, nå er tiden inne for å ta valget, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

- Ett enkelt atomvåpen kan drepe flere hundre tusen mennesker i løpet av få sekunder, og skade enda flere. De katastrofale konsekvensene gjør det umulig for leger og redningsarbeidere å gi nødvendig hjelp. Nå må regjeringen følge Oslo sitt eksempel, og komme seg på riktig side når historien skrives, sier Anja Lillegraven i Norske leger mot atomvåpen.


Kontaktpersoner:

Andreas Fosby
styreleder, Oslo Nei til Atomvåpen
tel: 94186322
e-post: neitilatomvapen.oslo@gmail.com

Oda Andersen Nyborg
Informasjonsrådgiver, Norges Fredsråd
tel: 908 39 795 
e-post:oda@norgesfredsrad.no


Anja Lillegraven
Daglig leder, Norske leger mot atomvåpen
tel: 950 79 791
e-post: lillegraven@legermotatomvapen.no

Mari Seilskjær
Koordinator for ICAN Norge
tel: 913 34 364
e-post: seilskjaer@legermotatomvapen.no

Henriette Killi Westhrin
Generalsekretær, Norsk Folkehjelp
tel: 907 96 835
e-post: generalsekretaer@npaid.org

Nøkkelord

Bilder

Oslos ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen blir feiret i forkant av bystyret der Oslo kommune gir sin støtte til FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer Norge til å bli
del av avtalen.
Oslos ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen blir feiret i forkant av bystyret der Oslo kommune gir sin støtte til FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer Norge til å bli del av avtalen.
Last ned bilde
Last ned bilde
Nei til atomvåpen
Nei til atomvåpen
Last ned bilde
Last ned bilde
Norske leger mot atomvåpen
Norske leger mot atomvåpen
Last ned bilde
Last ned bilde
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

ICAN Cities Appeal
ICAN inviterer norske byer og lokalsamfunn til å markere sin støtte til FNs atomvåpenforbud. Dette er en god mulighet for byen din til å bidra i kampen mot atomvåpen!

FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland i juli 2017. Nobelkomiteen har anerkjent atomvåpenforbudet som «et viktig, kanskje avgjørende, skritt på veien mot en atomvåpenfri verden».

Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor denne viktige, globale avtalen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten.

Byer som Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og Nagasaki er allerede del av appellen. Flere norske byer har blitt med (se oversikt under) – og vi håper mange flere følger etter!

Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk. Washington DC vektla dette da de i begynnelsen av mars ble den første hovedstaden i verden som ble del av ICAN Cities Appeal. Et enstemmig bystyre vedtok en resolusjon hvor de ber amerikanske myndigheter om å bli del av FNs atomvåpenforbud. Når hovedstaden i verdens største atommakt enstemmig vedtar å støtte atomvåpenforbudet, bør det være lett for norske byer å gjøre det samme.

Alle byer som blir del av ICAN Cities Appeal får et spesialdesignet diplom, som en bekreftelse på at de deltar i den globale appellen om å støtte FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom