IMDi

Oslo kommune må bosette flere flyktninger neste år

Del

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber Oslo kommune om å bosette 1400 flyktninger i perioden 2014-2016.

Oslo kommune er blitt bedt om å bosette et visst antall flyktninger hvert år i perioden 2014-2016. Kommunenen er blitt bedt om å ta imot 500 personer i 2014, og 450 personer hvert av de to påfølgende årene.

Stabile prognoser

På landsbasis sitter 4 400 flyktninger i asylmottak og venter på å få komme til en kommune. Dette er 1000 flere enn på samme tid i fjor. 700 av disse er barn.

Årsakene til at rekordmange venter på å bli bosatt er at flere asylsøkere innfrir kravene til flyktningstatus enn før, og at Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknader raskere.

Det er nylig inngått en forpliktende avtale mellom regjeringen og Kommunesektorens organisasjon (KS) om bosetting av flyktninger, der KS på vegne av kommunesektoren forplikter seg til å jobbe for at det i årene som kommer stilles tilstrekkelig plasser til rådighet, slik at flyktninger får et nytt hjem.

For kommunene er bosetting av flyktninger likevel en frivillig oppgave, og det er kommunene selv som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Anmodningstallene for hver kommune har IMDi kommet frem til i samarbeid med KS. Dagens bosettingsmodell er en “solidaritetsmodell”. Med dette menes at dersom én kommune som blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige bosettingskommunene.

IMDi anmoder 360 kommuner om å bosette til sammen 10 000 flyktninger i 2014, og 9 000 for hvert år i 2015 og 2016.

En langsiktig kommunal oppgave

Det er grunn til å anta at antallet flyktninger som trenger en kommune å bo i vil holde seg stabilt i årene som kommer. IMDi mener kommunene må tenke langsiktig om bosetting og integrering av flyktninger. IMDi ber derfor kommunene om å forplikte seg til å bosette over flere år.

Oslo kommune har allerede gode rutiner på bosetting og kvalifisering av flyktninger. Det arbeidet må de fortsette med i årene fremover, mener regiondirektør i IMDi Øst Randi Kleven.

I IMDis spørreundersøkelse blant norske kommuneledere som nylig er gjennomført svarer over 70 % at tilgangen på boliger er den største utfordringen med å bosette flere flyktninger.

Det er også det kommunene melder til IMDi i vår løpende kontakt, sier Kleven, som understreker at det er avgjørende at kommuner som vedtar å bosette flyktninger også har en plan for hvordan boligene skal skaffes. Her er Husbankens ordninger viktige. Regjeringen har varslet en økning av tilskudd til utleieboliger til flyktninger fra 20 til inntil 40 prosent. Mange kommuner har et vellykket samarbeid med det private boligmarkedet, som et viktig supplement til kommunale boliger.

Nøkkelord

Lenker

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). IMDi er gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at deres samfunnsoppdrag kan utføres best mulig.

Følg saker fra IMDi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom