ManpowerGroup

Optimismen fortsetter i det norske arbeidsmarkedet: ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer 4Q 2018

Del

Selv om veksten avtar fra forrige kvartal, regner arbeidsgivere i syv av ni bransjer med å ansette flere før nyttår. – Arbeidsgivere på utkikk etter nye talenter må forberede seg på hard konkurranse, sier Maalfrid Brath, administrerende direktør i ManpowerGroup Norge.

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge

Ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har steget jevnt de siste to årene, men avdempes til neste kvartal. For årets tre siste måneder er bemanningsutsiktene +5%, justert for sesongvariasjoner. Det vil si at det er flere arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som vil bemanne ned. Utsiktene er tre prosentpoeng svakere enn forrige kvartal, og uendret fra samme kvartal i fjor. 

Tallene kommer fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Blant arbeidsgiverne som har svart på undersøkelsen, planlegger nesten én av ti (9%) å ansette flere. 84 prosent planlegger å beholde arbeidsstyrken som den er, og bare seks prosent planlegger å redusere bemanningen. 

– Vi ser at optimismen fortsetter blant arbeidsgivere i de fleste sektorer. Kravene til ferdigheter og kompetanse endrer seg raskt, og arbeidsgivere må tenke annerledes for å sikre de kandidatene de behøver. Arbeidsgivere må se forbi den kompetansen de trenger i dag, og heller finne kandidater med tilstøtende ferdigheter som kan videreutvikles. Ved å tilby opplæringsprogrammer og utviklingsmuligheter kan arbeidsgivere gjøre seg mer interessante, sier Maalfrid Brath, administrerende direktør i Manpower Group Norge.

Elektriske utsikter

I syv av ni næringer planlegger arbeidsgivere å øke bemanningsnivået i løpet av fjerde kvartal 2018. Hotell og bevertning, olje og gass, samt bank og finans er bransjer som utmerker seg med tosifrede bemanningsutsikter, justert for sesongvariasjon. Utsiktene bedrer seg i tre bransjer sammenlignet med tredje kvartal 2018 og styrker seg i seks av ni bransjer sammenlignet med samme tid i fjor.

– De siste månedene har selskaper i flere bransjer forberedt seg på å øke investeringer i nye prosjekter. Det antydes av at norsk bedriftsgjeld nådde sitt høyeste nivå på seks år i april. Ettersom selskaper ikke investerer i tomme bygninger og døde prosjekter, tyder økt bedriftsgjeld på at etterspørselen etter arbeidskraft også vil øke, sier Brath.

Utsiktene i vann, avløp og elektrisitet er de sterkeste på ti år. Bransjen rapporterer de mest optimistiske ansettelsesintensjonene med en netto bemanningsutsikt på +13%. Ansettelsesplanene er relativt stabile sammenlignet med tredje kvartal, men forbedres med hele 14 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Sterkt i Midt-Norge 

Arbeidsgivere i fire av fem regioner forventer en økning i bemanningsnivået i fjerde kvartal 2018. De sterkeste prognosene er rapportert i Midt-Norge, med +17%. Det er en forbedring på 6 og 10 prosentpoeng fra henholdsvis tredje kvartal 2018 og fjerde kvartal 2017. I løpet av det kommende kvartalet har arbeidsgiverne i Sør- og Vestlandet de svakeste – og de første negative – utsiktene på mer enn syv år. Utsiktene står på -2%, en nedgang på hele 17 prosentpoeng fra forrige kvartal og 4 prosentpoeng ned fra samme periode i fjor. Nedgangen følger imidlertid et kvartal der regionen hadde de sterkeste ansettelsesplanene på mer enn ni år.
 
Store regionale forskjeller i arbeidsgiveres etterspørsel etter arbeidstakere kan føre til ubalanser. Jobbmulighetene kan være knappe noen steder, mens andre steder kan arbeidsgivere slite med å skaffe den riktige kompetansen, sier Brath.

Arbeidsgivere i Oslo og omegn forventer sitt svakeste arbeidsmarked på over to år. De rapporterer forsiktige bemanningsutsikter på +1%. Prognosen er relativt stabil i forhold til tredje kvartal 2018, men den er redusert med 8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

Store arbeidsgivere krever mest

Arbeidsgivere på tvers av alle størrelseskategorier planlegger å ansette flere i kvartal. De mest optimistiske utsiktene på +13% kommer fra store (over 250 ansatte) og mellomstore selskaper (100-249), mens de minste arbeidsgiverne (færre enn 50 ansatte) rapporterer de mest forsiktige utsiktene, på +5%.

ManpowerGroups sysselsettingsrapport for fjerde kvartal 2018 er basert på intervjuer med et representativt utvalg på 750 arbeidsgivere i Norge. Alle ble spurt: "I hvor stor grad forventer du at total sysselsetting i din bedrift kommer til å endre seg i løpet av de neste tre månedene, frem til utgangen av desember 2018, i forhold til det nåværende kvartalet?" Netto bemanningsutsikt er utregnet ved å ta andelen arbeidsgivere som forutsetter en økning i ansettelselser, trukket fra prosentandelen av arbeidsgivere som forventer en nedgang i ansettelser.

Om arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 751 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 751 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Nøkkelord

Kontakter

Sven Fossum
Informasjonssjef i ManpowerGroup Norge
Telefon: 930 24 314
E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Bilder

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge
Last ned bilde
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 Oslo

http://www.manpowergroup.no

ManpowerGroup™ er verdensledende i å finne riktig bemanningsløsning, basert på menneskers potensiale og bedrifters ambisjoner. På denne måten skaper vi ”Innovative Workforce Solutions”.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower, Right Management og Workshop Bemanning. 

Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss.

Følg pressemeldinger fra ManpowerGroup

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ManpowerGroup på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ManpowerGroup