Lederne

Opptrapping av sokkelstreiken

Del

En av Equinors nyeste plattformer, Johan Sverdrup, rammes etter meklingsbrudd som gir streik blant 43 medlemmer av Lederne fra morgenen 30. september. I tillegg er det nå varslet kraftig opptrapping fra søndag 4. oktober. – Streiken kommer fordi vi ikke ser vilje til å diskutere avtale for våre medlemmer knyttet til nye former for drift av plattformene, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en kommentar.

Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen har varslet Riksmekleren, NHO og Norsk olje og gass om at fra midnatt 4. oktober 2020 trappes streiken opp ved at følgende plattformer tas ut:

  • Gudrun (Equinor) - 18 medlemmer
  • Gina Krog (Equinor) - 18 medlemmer
  • Kvitebjørn (Equinor) - 18 medlemmer
  • Gjøa (Neptune Energy) - 72 medlemmer

- Equinor har etter vår mening ikke fulgt spillereglene i arbeidslivet ved en konflikt ved å omdisponere personell for fortsatt drift på Johan Sverdrup med redusert bemanning og kompetanse. Dermed skapes også en økt risiko for uønskede hendelser, sier Ingvartsen i en kommentar til varselet om opptrapping av streiken.

Han forteller at Lederne krevde tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi, i deler av året, skal arbeide i kontrollrom på land.

- Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meklingen. Det er uforståelig da vårt krav ikke ville påført bedriftene ytterligere kostnader, sier han.

Drøftelser siden april 2017
Krav om avtaleopprettelse for Ledernes medlemmer i denne kategorien ble første gang sendt til Norsk olje og gass og NHO i april 2017. Drøftelser og sonderinger for å søke å finne en løsning for kravet har pågått i perioder til nå uten hell.

- Arbeidsgiversiden har ikke vist noen reell vilje til å finne løsning for kravet om avtaleopprettelse. Flere av våre medlemsgrupper flyttes fra sokkel til land. Slik dette har utviklet seg er det umulig for oss å ivareta medlemmenes rettigheter, presiserer Ingvartsen.

- Norsk olje og gass sin forhandlingsleder, Jan Hodneland, har ikke vist forståelse for Lederne sitt krav om avtaleopprettelse. Det er skuffende og oppleves av forhandlingsutvalget som udemokratisk. Lederne ser ingen annen mulighet enn å benytte streikeretten, når forhandlinger og mekling ikke fører frem.

- Lederne opplever at arbeidsgiversiden bevisst bruker en strategi som fører til fagforeningsknusing. Det kan ikke aksepteres i norsk arbeidsliv i 2020. Denne streiken kan bli kortvarig om arbeidsgiversiden inviterer til en snarlig løsning som ivaretar det vi har bedt om under forhandlingene og meklingen, sier Ingvartsen.

Økonomi et annet viktig moment
Lederne er heller ikke fornøyd med de økonomiske rammene arbeidsgiversiden fremmet i årets hovedoppgjør.

- Også i vårt oppgjør brukes covid-19 som argument for moderasjon. Vi i Lederne frykter at dette er starten på en forringelse av våre medlemmers opparbeidede lønns og arbeidsvilkår, understreker Ledernes forbundsleder.

Opptreden
Lederne vil nå opprette et bemannet streikekontor i Breibakken 14, Stavanger. Medlemmer som måtte ha spørsmål knyttet til streiken kan henvende seg dit. Nærmere informasjon vil komme snarlig.

I en streikesituasjon skal arbeidsplassene forlates, og arbeid skal ikke utføres. Det følger imidlertid av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) at ved arbeidskonflikter skal den ansvarlige iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå. Arbeidstakerne skal delta i nødvendig sikkerhetsarbeid etter avtale før en arbeidsstans settes i verk.

Kontakt:

  • Audun Ingvartsen (forbundsleder). Tlf. 930 33 007, tlf. audun@lederne.no
  • Per Helge Ødegård (heltidstillitsvalgt for Lederne I Equinor). Tlf. 416 80 114, tlf. phod@equinor.com 

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/

Vi bygger gode ledere

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg pressemeldinger fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lederne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom