Norges idrettsforbund

Oppretter påtalenemnd

Del

Idrettstinget vedtok å opprette en påtalenemnd for å styrke rettsikkerheten til medlemmene i norsk idrett.

Idrettsstyret har fremmet et forslag for å styrke rettssikkerheten i norsk idrett, og støttet forslaget fra Oslo idrettskrets om at også enkeltpersoner kan anmelde saker til en uavhengig påtalenemnd i tillegg til organisasjonsleddene.

-Idretten skal være en trygg arena, og opprettelsen av påtalenemnda er viktig for å styrke den etiske bevisstheten i norsk idrett. Idrettsstyret mener det er viktig at enkeltpersoner som ikke har sitt organisasjonsledd til å fremme en sak, kan henvende seg til påtalenemnda, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsstyret vil evaluere påtalenemnda, herunder behov, omfang og kostnader, til Idrettstinget 2023.

Idrettsstyret ønsker å styrke etikkarbeidet i norsk idrett ytterligere.

-Idretten har alt å vinne på at vi får åpne etiske diskusjoner og at krevende spørsmål blir stilt, sier Kjøll.

Idrettsstyret foreslår også å opprette NIFs etiske råd som skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst. Rådet har også som oppgave å forvalte NIFs etiske leveregler og gi råd til prioriteringer i organisasjonens etiske arbeid. Det etiske rådet arbeider etter en instruks vedtatt av Idrettstinget.

Kontakter

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom