Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Opplæringsbehov for nye investeringsprosjekter og sosial sektor i Arktis ble diskutert i Arkhangelsk

Del

Norske Merete Kristiansen fra Akvaplan-niva understreket den verdiorienterte tilnærmingen fra unge mennesker på jakt etter jobb på konferansen, der hovedarrangementet var en plenumsdiskusjon om myndighetenes politikk for å tiltrekke seg arbeidskraft til Arktis.

Deltakerne diskuterte områder som stimulering av arbeidsinnvandring til Arktis, etableringen av nye teknologiarbeidsplasser, støtte til små og mellomstore bedrifter og bevaring av tradisjonelle yrker for urfolk.

Den 15. til 16. november arrangerte Arkhangelsk en konferanse om å tiltrekke seg arbeidskraft til Arktis, som en del av handlingsplanen for det russiske formannskapet i Arktisk Råd fra 2021-2023, som drives av Roscongress Foundation. Mer enn 150 russiske og utenlandske eksperter, inkludert representanter fra de arktiske landene, myndigheter, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og forskningsorganisasjoner deltok på konferansen på Lomonosov Northern (Artic) Federal University.

Nikolai Korchunov,ambassadør i det russiske utenriksdepartementet og styreleder i komiteen for Arctic Senior Officials, understreket at utviklingen av arbeidskraft i Arktis, som i stor grad avgjøres av regionens bærekraftige utvikling, er en sentral del av programmet for det russiske formannskapet i Arktisk Råd. Det ble også trukket frem at dette temaet gis særlig oppmerksomhet i arbeidet til Arktisk Råd, slik det reflekteres i Arktisk Råds strategiplan og erklæringen vedtatt på Ministermøtet i Reykjavik den 20. mai 2021.

- Med de pågående klimaendringene i Arktis og utviklingen i økonomisk aktivitet, styrkes viktighet av politikken for å tiltrekke seg arbeidskraft til nye investeringsprosjekter og den sosiale utviklingen. Å øke sysselsettingen av urfolk og lære opp nye generasjoner av arktiske oppdagere er viktig, sier Nikolai Korchunov.

Deltakerne bemerket at den russiske utviklingsstrategien for den arktiske sone for 2035 er blitt vedtatt for en integrert utvikling av territoriet. Dokumentets inkluderer mål om å forbedre livskvaliteten til 2,5 millioner mennesker som bor i Arktis, skape økonomisk vekst i de arktiske territoriene og utvikle Den nordlige sjøruten som en global transportkorridor.

- Et viktig verktøy for å nå disse målene er den statlige sysselsettingspolitikken gjennom en særlig tilnærming til opplæring i Arktis og sørge for å beholde spesialister i nordområdene, sier Dmitry Afanasyev, viseminister for forskning og høyere utdanning i Russland. 

Ifølge den russiske Far East and Arctic Development Corporation, har Murmanskregionen, Krasnoyarsk-territoriet og Arkhangelsk-regionen det største behov for folk i det arktiske området. Spesialister innen næringer som materialutvinning, produksjon, konstruksjon og transport er etterspurt. Alternative metoder brukes også for å tiltrekke arbeidskraft til investeringsprosjekter i Arktis. Det arktiske vernepliktprogrammet innebærer opplæring og omplassering til nordlige områder av militært personell som har fullført verneplikten og veteraner fra innenriksdepartementet og militære som er tidligpensjonert.

- Siden 2015 har Russland hatt et arbeidsmobilitetsprogram. Omtrent 80 prosent av spesialistene som har flyttet til det Fjerne Østen har blitt værende i regionen. En arbeidsgiver kan motta opp til én million rubler (120.000 NOK) fra myndighetene for å rekruttere én medarbeider. Programmet kan brukes brede i det arktiske området, sier Hasan Hasanbalayev, direktør i arbeidsressursavdelingen i Far East and Arctic Development Corporation.

Alexander Akimov, nestleder i Federation Council Committee on the Federal Structure, Regional Policy, Local Government and Northern Affairs, bemerket at det behov for 250.000 mennesker i Arktis.

- Det er 20 universiteter i Russland som utdanner folk for Arktis, og disse bør vi holde på. Samtidig må vi ta hensyn til de identifiserte behovene innen yrkesopplæring: misforholdet mellom høyt kvalifiserte spesialister og behovene til moderne industri og bedrifter i regionen, samt mangel på industriarbeidere, sier Alexander Akimov.

Olga Yepifanova, medlem av Federation Council´s International Affairs Committee, snakket om bemanning i små og mellomstore bedrifter i Arktis. I følge SMB-registeret reduseres antallet små og mellomstore bedrifter i den arktiske regionen. En av hovedårsakene er at nordstatsgarantiene i dag overføres videre til selskapene, som noe fører til høyere kostnader på produkter og tjenester som følge av økte lønnskostnader.

- Det er nødvendig å se på utviklingen av små og mellomstore virksomheter i Arktis på lik linje med andre regioner. Det er dette som kan gi drivkraft for utviklingen av slike virksomheter i Arktis og som vil gi et større mangfold på arbeidsmarkedet, gi sosiale løft og en økning i etterspørselen etter arbeidskraft, sier Olga Yepifanova.

Innledere fra medlemslandene i Arktisk Råd snakket om deres erfaringer med å løse tilgang på arbeidskraft i Europas nordlige områder. Merete Kristiansen, administrerende direktør i Akvaplan-niva, bemerket at rekrutteringsutfordringene i regionen er de samme i Russland, Norge og andre nordlige områder: yngre mennesker flytter sydover mot de store byene. Eksperten understreket den verdibaserte tilnærmingen blant unge mennesker i jakten etter jobb.

- Vi ser at det er viktig for unge mennesker å jobbe i bærekraftige selskaper som adresserer internasjonale klima og miljøutfordringer. Fokus på bærekraft skaper ikke bare nye forretningsmuligheter, men også rekrutteringsmuligheter, sier Kristiansen.

Peter Sköld, rådgiver til rektor for arktisk og internasjonale forhold ved universitetet i Umeå, snakket om mulighetene for å tiltrekke seg spesialiser til de svenske nordområdene.

- I følge undersøkelser, er en tredjedel av Sveriges befolkning klare til å flytte til den nordlige delen av landet hvis de får høyt betalende jobber. Gjennomføring av gruve- og energiprosjekter vil skape ti-tusener av nye jobber. Dette vil øke befolkningen i den arktiske delen av landet med 20 prosent, sa Sköld.

Deltakerne på konferansen diskuterte også rekruttering av ansatte til investeringsprosjekter, inkludert Den nordlige sjørute, sosiale aspekter og utdanning og sysselsetting av urfolk i Arktis. Opplæring av en ny generasjon arktiske forskere ble også diskutert separat. Mot slutten av eventet ble det også gjennomført et møte i «Council of the National Arctic Research and Education Consortium Association».

Nøkkelord

Bilder

Lenker

Om Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Det russiske formannskapet i Arktisk Råd
Press office of the Russian Chairmanship of the Arctic Council


Følg pressemeldinger fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Det russiske formannskapet i Arktisk Råd