Riksrevisjonen

Opplæring i og på samisk: For få lærere og bøker

Del

Samiske elevers rett til god opplæring i og på samisk gjelder uavhengig av hvor i landet eleven bor. Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er betydelige mangler i opplæringen både når det gjelder læremidler, antall lærere og fjernundervisningen.

Opplæringstilbudet i og på samisk svekkes. FOTO: seb_ra og skynesher/iStockphoto.com
Opplæringstilbudet i og på samisk svekkes. FOTO: seb_ra og skynesher/iStockphoto.com

Opplæringsloven gir rett til opplæring i samisk over hele landet. I samiske distrikt har alle barn i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk. I videregående opplæring har de rett til opplæring i samisk.

– Det finnes få læremidler på videregående nivå. Det mangler læremidler på lule- og sørsamisk i flere fag, både i grunnskolen og videregående skole. Det er i tillegg få samisklærere og digitale læremidler i alle de tre samiske språkene. Mangelen på samisklærere gjør det også utfordrende å utvikle læremidler. Alt dette svekker opplæringstilbudet elevene får, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Fjernundervisning i samisk er likestilt med klasseromsundervisning. Riksrevisjonens undersøkelse viser at dårlig tilrettelegging av fjernundervisningen gjør at den ikke blir likeverdig med klasseromsundervisning. Dette rammer særlig de yngste elevene. Undersøkelsen viser at antall elever som får opplæring i samisk har økt de siste årene. Antall samisklærere har samtidig gått ned.

De statlige virkemidlene for opplæringen er mange og små, og de er spredt på mange aktører.

– De statlige virkemidlene er ikke effektive nok for å oppnå nødvendige forbedringer i det samiske opplæringstilbudet, sier Foss.

Les mer om undersøkelsen på riksrevisjonen.no 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Opplæringstilbudet i og på samisk svekkes. FOTO: seb_ra og skynesher/iStockphoto.com
Opplæringstilbudet i og på samisk svekkes. FOTO: seb_ra og skynesher/iStockphoto.com
Last ned bilde

Lenker

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg saker fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom