Norges idrettsforbund

Opphever forbud mot simulert høyde

Del

Idrettstinget vedtok å avvikle forbudet om bruk av simulert høyde.

Idrettsstyrets forslag om å avvikle forbudet om å oppholde seg i simulert høyde ble i dag vedtatt på Idrettstinget. Den operative ikrafttredelsen iverksettes etter at retningslinjene er endelig vedtatt av ekstraordinært idrettsting. 

-Norske utøvere fortjener like konkurransevilkår som sine konkurrenter. Derfor støtter idrettsstyret forslaget fra friidrettsforbundet om å fjerne det særegne forbudet mot bruk av simulert høyde. WADA tillater bruk av simulert høydetrening, og utøverne våre er helt tydelige på at de ønsker å oppheve forbudet. Vi skal følge det internasjonale regelverket på lik linje med resten av idrettsverden, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettstinget sluttet seg til det opprinnelige forslaget fra Norges Friidrettsforbund om at forbudet i norsk idrett mot å oppholde seg i simulert høyde (tidligere benevnt som forbudet mot bruk av høydehus) oppheves.

Idrettstinget støttet forslaget fra Idrettsstyret om å nedsette en bredt sammensatt gruppe som skal utarbeide retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett. Disse retningslinjene skal sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken. Retningslinjene skal hensynta norsk idretts etiske og verdimessige ståsted og retningslinjene skal være på plass før forbudet oppheves.

Kontakter

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom