Statens vegvesen

Oppfordrer til bedre samspill i trafikken

Del

Vi blir stadig flere i trafikken. For å unngå at det skjer flere ulykker, oppfordrer nå Statens vegvesen bilister, syklister og fotgjengere til å spille hverandre gode.

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Statens vegvesen, viser at 6 av 10 ofte, eller av og til, opplever utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper. Statens vegvesen ruller derfor i disse dager ut en ny kampanje med fokus på samspill i trafikken.

 -Med denne kampanjen ønsker vi at hver og en av oss får et mer bevisst forhold til hvem vi egentlig er i trafikken. Vi har ulike roller i trafikken i løpet av en uke, eksempelvis som bilist, syklist og fotgjenger. Vi vil at folk skal reflektere litt over de ulike rollene de har, og hvordan de selv oppfører seg i trafikken, sier Elin Fykerud Johannessen prosjektleder for samspillskampanjen i Statens vegvesen.

Alle har et ansvar

Hun peker på at alle har et ansvar for å få til et godt samspill i trafikken.

-Det handler rett og slett om god trafikkultur, uavhengig av om du kjører bil, sykler eller går. Ofte skal det ikke mer til enn å vise litt ekstra hensyn, være oppmerksom og å gjøre seg synlig og forstått forklarer Johannessen.

Alle har lik rett til veien

Statens vegvesen oppfordrer alle til å dele veien og arealet, spesielt i bykjernene. Det er slik at alle har lik rett på veien, men om du ferdes på fortau med sykkel eller el-sparkesykkel, vis hensyn. Du er faktisk der på fotgjengernes premisser.

 Johannessen kommer videre med følgende råd til trafikantene:  

-Vær sikker på at de andre i trafikken har sett deg. Gjør deg synlig og søk blikkontakt. Unngå å havne i blindsonen til bilister og større kjøretøy, og sitter du bak rattet selv – sjekk blindsonen, sier Johannessen.

 

Fakta:

I ni store byområder skal all økning av reiser tas gjennom kollektivtransport, gange eller sykkel. Nullvekstmål i personbiltrafikken medfører at trafikkbildet i byene er mer komplekst samtidig som risikoen for ulykker øker. Det er en utfordring at nullvekstmålet ikke skal gå på bekostning av nullvisjonen, med null hardt skadde og drepte i trafikken

 De ni store byområdene er:

-          Oslo/Akershus

-          Bergensområdet

-          Nord Jæren

-          Trondheimsområdet

-          Buskerudsregionen

-          Kristiansandregionen

-          Nedre Glomma

-          Grenland

-          Tromsø

Fakta fra undersøkelsen:

-61% har ofte eller av og til opplevd utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper.

- 34% har opplevd utrygge situasjoner grunnet nære passeringer

-Kun 21% mener de de selv er svært god på å gi tydelige tegn til andre.

-74% av sjåfører innen tungtransport og buss sier de alltid sjekker blindsonen. Kun 32% av syklistene svarer at de alltid er bevisst på blindsonen.

-54% mener at folk er mer opptatt av seg selv enn til å bidra til et godt samspill i trafikken

 -Intensjonen er god: Ved spørsmål om «neste gang jeg ferdes i trafikken i byområder skal andre oppleve at jeg er oppmerksom og viser hensyn til andre», svarer 60% seg helt enig og 25% som er litt enig.

Les mer om kampanjen her: Vær grei på vei (samspillitrafikken.no)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom