Politihøgskolen

Oppdaterte jobbtall for nyutdannet politi

Del

Nyutdannet politi fra de to siste årskullene ved Politihøgskolen får ikke jobb i samme takt som tidligere år. Det viser tall fra Politidirektoratet for tredje kvartal 2019.

NOE LENGRE KØ: Nyutdannet politi kommer i jobb, men ventetiden øker. Her fra avslutningen i Oslo rådhus i juni 2019. Foto: Sturlason
NOE LENGRE KØ: Nyutdannet politi kommer i jobb, men ventetiden øker. Her fra avslutningen i Oslo rådhus i juni 2019. Foto: Sturlason

For kullet som gikk ut med vitnemål i 2018 er nå 8 av 10 i jobb, det er en tilbakegang på ca 8 prosent fra forrige måling 30. juni. 2019-kullet hadde 47,5 prosent i jobb en uke etter at skoleåret var ferdig, mens det nå er knappe 29 prosent som er i jobb, tre måneder senere. Det betyr nok at færre vikariater har blitt forlenget, eller avløst av andre stillinger. Noen flere må nå altså vente på jobb i etaten.

Det er har vært – og er - en erkjent stram økonomi i politidistriktene. Dette påvirker også takten i ansettelser, knyttet til naturlig avgang og realisering av tilskudd til nye stillinger, som ofte har blitt gjort mot slutten av året.

Politiutdanning med store kull har historisk sett gitt jobb, etter hvert. 9 av 10 har vært i jobb ett år etter endt utdanning. Andelen i fast jobb har utviklet seg noe saktere, men også her har årskullene etter et par-tre år i all hovedsak vært fast ansatt.

Et eksempel er 2016-kullet, hvor 95 prosent er i jobb, og samme andel er i fast jobb, i den siste oversikten fra direktoratet. Dette var også et kull hvor ansettelsene stoppet opp på høsten.

Politiforum utarbeidet for kort tid siden en oversikt som viser utviklingen siden 2014. Også denne viser at ventetiden har økt noe, spesielt de siste par årene. Men at kullene faller på plass i jobb.

Det positive for de to siste kullene er en økning av andelen i fast jobb, som da regnes av andelen i jobb totalt. Her er tallene nær 65 prosent for 2018 kullet, en økning på 12 prosent fra i sommer. Det tilsvarer over 40 personer. 9 prosent av 2019 kullet er i fast arbeid, det er i hvert fall en start, det var ingen som hadde dette ved forrige måling i kullet som gikk ut i juni i år.

-Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det kan ta tid å få fast ansettelse, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.

Her kan du lese oversikten på Politidrektoratets nettside.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

NOE LENGRE KØ: Nyutdannet politi kommer i jobb, men ventetiden øker. Her fra avslutningen i Oslo rådhus i juni 2019. Foto: Sturlason
NOE LENGRE KØ: Nyutdannet politi kommer i jobb, men ventetiden øker. Her fra avslutningen i Oslo rådhus i juni 2019. Foto: Sturlason
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom