Virke

Opp for klær, ned for dagligvare i mars

Del

Normaliseringen etter pandemien fortsetter. Varehandelsindeksen viser fortsatt nedgang for dagligvare, mens klær og kosmetikk har svært gode tall i mars.

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.

Klær øker med hele 86 prosent sammenlignet med mars i fjor, mens kosmetikk øker med hele 117 prosent i verdivekst. Dagligvare går ned 18 prosent sammenlignet med mars 2021. Samlet går detaljhandel ekskl. bensin og bilkjøp ned 3,7 prosent.

 Dagligvarebransjen hadde en ekstraordinær oppgang under pandemien, og det er helt som ventet at den avtar nå som folk spiser og drikker mer ute og handler mer i Sverige. På samme måte er det ikke overraskende at klær har sterke mars-tall sammenlignet med fjoråret, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

 Det er stor usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen fremover. Mars i år var helt annerledes enn samme måned i fjor, som var preget av smittevernrestriksjoner og pandemi. Samtidig er det usikkerhet knyttet til prisøkninger på energi, råvarer og frakt i tiden fremover, sier Hammerstad.

Netthandelen knuste alle rekorder under pandemien og har fortsatt sterke tall, til tross for en nedgang i mars på 6 prosent sammenlignet med samme måned året før. Sammenlignet med mars 2019 øker netthandelen med hele 99 prosent.

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.