Trafikksikkerhetsforeningen

Ønsker kompetansekrav for montering av rekkverk på veien

Del

Per i dag finnes det ingen krav i Norge til kompetanse av de som skal montere rekkverk ute i trafikken. Dette gjør TSF - Trafikksikkerhetsforeningen noe med. Det første kurset for rekkverksmontører vil bli arrangert på Gardemoen onsdag den 5. februar 2020. Dette er dagen før Den nasjonale Vegsikringskonferansen arrangeres på samme sted.

Trafikksikkerhetsforeningen ønskes at det innføres krav om kompetanse for montering av rekkverk. Foto: TSF
Trafikksikkerhetsforeningen ønskes at det innføres krav om kompetanse for montering av rekkverk. Foto: TSF

I Sverige kreves det kompetansebevis for å installere sikkerhetsutstyr i trafikken, som rekkverk, støtdempere, enderekkverk og rekkverks-overganger. Og våre naboer har over flere år drevet å utdannet rekkverksmontører.

- Et legitimt krav, da de er viktige sikkerhetsprodukter som vil redde liv langs veiene våre, når de er brukt og montert riktig, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

- En feil installert eller plassert rekkverk utgjør i stedet en ulykkesrisiko og gir en falsk følelse av sikkerhet. I Norge har det per dags dato ikke vært noe krav til utdanning av montører av rekkverk. Vi ønsker slike krav og vi vil ta initativet til at det blir endret også her i Norge, fortsetter Tangstad-Holdal.

Den 5. februar starter de opp med det første grunnleggende kurset for rekkverksmontører på Gardemoen. Per i dag er det 30 personer som har meldt seg på kurset. 

Etter eget ønske fra flere aktører i rekkverksbransjen startet Trafikksikkerhetsforeningen arbeidet med å kartlegge krav og behovene for kompetanse for rekkverksmontører i Norge. Statens vegvesen ved Vegdirektoratet har i møter med foreningen ønsket slike kurs velkommen. 

Ulykkesgranskerne i Vegvesenet undersøkte alle dødsulykker ved bruer i perioden 2005–2014, der rekkverket kan ha hatt betydning for utfallet. I 33 ulykker med til sammen 37 omkomne var feil eller mangler ved rekkverket en medvirkende årsak til den dødelige utgangen.

- Rekkverket skal være en barriere for å hindre at det som allerede er en ulykke, utvikler seg til å bli en alvorlig ulykke. Dette stiller store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene for at vi skal få trygge veier. Valg som kan bety forskjellen mellom liv og død, avslutter Geirr Tangstad-Holdal

Skal vi nå målene i nullvisjonen kan vi ikke tillate å ha mennesker til å montere livreddende sikkerhetsutstyr, som ikke har kompetanse til å forstå konsekvensene av det de gjør. Vi ville aldri tillatt en ufaglært å ta overhalingen av bremsene på bilen. Og det er en selvfølge at det er en fagutdannet elektriker som utfører elektriske installasjoner i huset. Hvordan kan vi da tillate at Per eller Kari som driver hobbybutikken nede i gata skal kunne ha lov til montere rekkverk? En sikkerhetskonstruksjon som skal redde liv. Kravene til kompetanse må også innføres for montering av rekkverk.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Trafikksikkerhetsforeningen ønskes at det innføres krav om kompetanse for montering av rekkverk. Foto: TSF
Trafikksikkerhetsforeningen ønskes at det innføres krav om kompetanse for montering av rekkverk. Foto: TSF
Last ned bilde
Feil montert rekkverk kan være livsfarlig, og i mange tilfeller være dødelig. Her fra en dødsulykke i Italia i 2014. Foto: istock/TSF
Feil montert rekkverk kan være livsfarlig, og i mange tilfeller være dødelig. Her fra en dødsulykke i Italia i 2014. Foto: istock/TSF
Last ned bilde
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen ønsker krav om kompetanse for montering av rekkverk. Foto:TSF
Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen ønsker krav om kompetanse for montering av rekkverk. Foto:TSF
Last ned bilde

Om Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen
Trafikksikkerhetsforeningen
Plogveien 7
0679 Oslo

401 30 800http://www.trafikksikkerhetsforeningen.no/

TSF en forening med et bredt fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. 

TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veger, både for de som ferdes på eller langs vegen og de som arbeider på og ved vegen.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

Følg saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Trafikksikkerhetsforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikkfarlige fylkesveier - kun 100 mill i Statsbudsjettet 20217.10.2020 12:13:43 CESTPressemelding

På fylkesveiene er det i snitt ca. 80 prosent høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet enn på riksveinettet i følge Statsbudsjettet for 2020. Regjeringen følger opp med kun 100 millioner til fylkesveiene i sitt forslag til statsbudsjettet 2021. Fylkesveiene må ikke bli redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet sammenlignet med riksveiene. Trafikksikkerhetsforeningen vil derfor ha en større målrettet statlig overføringer til vedlikehold for å gjøre fylkesveiene tryggere.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom