Ønsker å tilby nasjonal interrail-billett og egen feriekollektivbillett

Del

– FNs ferske klimarapport er en viktig påminnelse om hvor viktig det er å fremme miljøvennlige løsninger. Skal vi løse klimautfordringene, må blant annet utslippene fra transportsektoren reduseres. Flere må derfor velge kollektivtransport, men da må det være enkelt både å planlegge reiser og kjøpe billetter. Vi har kommet et stykke på vei i dette arbeidet, men det er potensial for enda mer kundevennlige løsninger. Vi ønsker derfor å se på muligheten for å innføre nasjonal togbillett og egen feriekollektivbillett, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å redegjøre for muligheter og konsekvenser ved å innføre en nasjonal togbillett tilsvarende en interrail-billett, det vil si en periodebillett som er gyldig hos på alle togstrekninger som kjøres etter avtale med staten. Sammen med Entur skal direktoratet blant annet vurdere:

  • varigheten på billettypen
  • om den bør være tilgjengelig hele året
  • om billettypen også bør være gyldig på lokal (fylkeskommunal) kollektivtransport og/eller på togavganger innenfor takstsamarbeidsområder
  • om den kan tilbys av togselskaper uten trafikkavtale med staten
  • hvor raskt billettypen eventuelt kan innføres

–  Togselskapene står fritt til å tilby en slik billett, og GoAhead har tilbudt en slik type billett på Sørtoget i sommer. Nå tar vi initiativ med mål om å få dette på plass for hele Norge, til neste sommer. Toget tar oss på en miljøvennlig og trafikksikker måte til både fantastisk og variert natur, og til noen av våre flotteste byer. Jeg tror derfor at en nasjonal togbillett, tilsvarende en interrail-billett kan få flere til å ta toget på Norges-ferie, sier samferdselsministeren.

Skal vurdere feriekollektivbillett
Jernbanedirektoratet skal også utrede mulighetene for en "feriekollektivbillett". Dette er ment å være en periodebillett som ikke bare kan benyttes i området hvor den er kjøpt, men også i andre deler – eller hele resten av landet ­– når man er på ferie eller andre reiser.

– Dersom man har kjøpt et månedskort i Trondheim og skal reise en helg til Kristiansand, ville det vært fint å kunne benytte kollektivtilbudet der med samme månedskort. En slik "feriekollektivbillett" vil også gjøre det enklere å reise kollektivt på steder man ikke er til vanlig, sier Hareide.  

Flere kollektivbilletter – kjøp i én app
I oppdragsbrevet ber Samferdselsdepartementet om å øke innsatsen for å nå målet om at det skal bli mulig å kunne kjøpe alle kollektivbilletter fra Entur, som tilbyr en konkurransenøytral reiseplanlegger for all kollektivtrafikk.

– I dag kan er det mulig å kjøpe alle togbilletter og billetter fra flere fylkeskommunale kollektivtransportselskaper gjennom Entur. Men det er en fordel om alle fylkeskommunene kan tilby dette, og gjerne ekspressbussene og flybussene også. Dette er viktig for at det skal være så enkelt som mulig å reise kollektivt, sier samferdselsministeren.

For flere opplysninger – se:

  • Brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Nytt språkkrav for større skip i sjøtrafikksentralenes tjenesteområder27.9.2021 12:00:00 CEST | Pressemelding

– Norge er et land med en lang kyst, og en like lang historie som sjøfartsnasjon. Trygghet for de mange som ferdes til sjøs er noe av det viktigste vi jobber med, og å forstå hverandre og kommunisere godt kan være avgjørende for sikkerheten i krevende farvann. Derfor foreslår vi nå et krav om bruk av engelsk for større fartøy i kommunikasjonen mellom fartøyene og med sjøtrafikksentralen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Viderefører støtte til tog og kollektiv ut 2021: - Sikrer forutsigbarhet og et godt tilbud til de reisende21.9.2021 14:16:35 CEST | Pressemelding

– Pandemien ser heldigvis ut til å være på retur. Forhåpentlig kan vi bruke tog, buss og annen kollektivtransport i større grad fremover. Det bør vi gjøre, fordi kollektivtransport er en del av klimaløsningen. Vi må samtidig ta høyde for endrede reisevaner som følge av pandemien. For å gi kollektivselskapene forutsigbarhet og opprettholde et godt tilbud til de reisende, viderefører derfor regjeringen den økonomiske støtten til kollektivselskapene ut året, sier samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom