Arbeidstilsynet

Ønsker å øke bruken av lavtemperaturasfalt

Del

Når veiarbeidere legger varm asfalt, utsettes de for både støv, røyk og damp. Asfaltrøyken inneholder kreftfremkallende stoffer og svevestøvet fra asfalten kan gi luftveisinfeksjoner, astma og bronkitt. Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne.

- Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.
- Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

- Både asfaltbransjen og Arbeidstilsynet ønsker å oppfordre fylkeskommunene og andre veieiere til å øke bruken av lavtemperaturasfalt på norske veier. Dette er viktig for helsa til mange arbeidstakere og antas i tillegg å gi lavere klimautslipp og reduserte energikostnader, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I 2019 ble det brukt ca. 7,6 millioner tonn asfalt i Norge. Bare 23 % av dette var lavtemperaturasfalt.

Flere undersøkelser er gjennomført

Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har i 2011 undersøkt kjemisk arbeidsmiljø og mekanisk arbeidsbelastning ved utlegging av varmasfalt og lavtemperaturasfalt. Dette forsøket ble fulgt opp i 2013. Begge undersøkelsene konkluderte med at de ansatte ble mindre utsatt for asfaltrøyk og damp ved bruk av lavtemperaturasfalt (LTA) enn med varmasfalt. Stami fant ingen forskjell i eksponering for aminer.

Undersøkelsene viste også at det ikke er forskjell på fysisk belastning (hjertefrekvens og muskelbelastning) for asfaltleggerne ved bruk av lavtemperaturasfalt sammenlignet med varmasfalt.

Like slitesterke

En høytrafikkert vei består gjerne av flere asfaltlag (slitelag, bindlag og bærelag). Statens vegvesen har i perioden 2011-16 fulgt opp 11 forsøksstrekninger over hele landet med lavtemperaturasfalt i etatsprogrammet Varige veger. Etter fem år ble det konkludert med at utviklingen til LTA- og referansedekkene var forholdsvis lik.

Hva er asfalt?

Asfalt består normalt av 94-95 % steinmaterialer og 5-6 % bitumen som bindemiddel. I tillegg tilsettes mindre mengder andre typer kjemikalier som bl.a. aminer. Bitumen er et restprodukt etter raffinering av råolje.

Bitumen inneholder 30-40 ppm polyaromatiske hydrokarboner (PAH) som avdamper ved oppvarming av asfalt.

Om polyaromatiske hydrokarboner

Polyaromatiske hydrokarboner kan

  • være kreftfremkallende
  • forverre hjerte- og karlidelser
  • forårsake effekter på immunsystemet
  • være skadelig for arvestoff

Nøkkelord

Kontakter

Avdelingsdirektør Monica Seem, tlf: 958 34 573

Bilder

- Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.
- Flere studier viser at å legge asfalt med lavere temperatur reduserer helsefarene for asfaltarbeiderne, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg saker fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom