NHO Service og Handel

Omsorgsutvalg med ny rapport: Omsorgsutfordringene må løses med en velferdsmiks

Del

Norge er avhengig av at hele helse- og omsorgssektoren bidrar for å møte morgendagens omsorgsutfordringer. Private, offentlige og ideelle aktører må derfor forenes i en velferdsmiks, konkluderer en fersk rapport.

Et bredt faglig og politisk utvalg leverte i dag sin rapport om morgendagens omsorgsutfordringer til Spekter og NHO Service og Handel.

– Selv om det er bra at vi lever lenger, skaper det utfordringer som samfunnet må forberede seg på. Utvalget står sammen om at god velferd er et offentlig ansvar, men når tjenestene skal ytes, trenger vi nye og flere former for samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører, sier utvalgsleder Jan Grund, professor i helseledelse ved OsloMet.

- Må løses på tvers av politiske skillelinjer

Omsorgsutvalget ble nedsatt av Arbeidsgiverforeningen Spekter og NHO Service og Handel. Utvalget fikk i mandat å vurdere hvordan den demografiske utviklingen vil øke behovet for omsorgsoppgaver i årene framover, og hvordan disse utfordringene eventuelt kan håndteres ved et «omsorgsløft» slik barnehageforliket i sin tid var et velferdsløft for å sikre nok barnehageplasser.

– Norge har lange tradisjoner for å finne gode tverrpolitiske løsninger når utfordringene er store. Utvalget mener eldreomsorgen er en grunnleggende samfunnsutfordring som vi må løse på tvers av politiske skillelinjer. Vårt håp er at rapporten kan legge et godt grunnlag for et omsorgsforlik, sier Grund.

Nye former for samarbeid

– Målet for landets mange kommunepolitikere må̊ være å finne hva som er den beste velferdsmiksen i møte med de enorme omsorgsutfordringene - i den enkelte kommunen. Offentlige, ideelle og private må jobbe sammen på flere måter, sier Grund.

Utvalget peker på at konkurranseutsetting ikke skal være et mål i seg selv. Konkurranse må bidra til kvalitetsheving, ikke kun bli en teknikk for å redusere pris.

–  Vi får en velferdsmiks gjennom å skape flere arenaer for samarbeid, ikke bare gjennom tradisjonelle anbud. For eksempel kan private og kommunen inngå partnerskap om å drifte en egen avdeling på et sykehjem, eller private kan gis tilskudd eller et eget ansvar for å utvikle velferdsteknologi, sier Grund.

Utvalget består av:

  • Jan Grund (utvalgsleder), professor emeritus ved OsloMet. Tidligere prorektor ved Handelshøyskolen BI, rektor Høgskolen i Akershus og leder av forskjellige regjeringsoppnevnte utvalg og ulike lederstillinger i statsforvaltningen.
  • Kristin Clemet, daglig leder i Civita. Tidligere utdannings- og forskningsminister viseadministrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, arbeids- og administrasjonsminister og stortingsrepresentant for Høyre.
  • Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen. Tidligere statsråd i Landbruksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, stortingsrepresentant for Ap og fylkesordfører i Nord-Trøndelag.
  • Sverre Molandsveen, kommunikasjonsdirektør ved OsloMet. Tidligere rådgiver for Venstre i Storting og regjering, og avdelingsdirektør i NHO. Han har også vært leder i Unge Venstre.
  • Marit Brandt Lågøyr, daglig leder i Agenda Rådgiving. Tidligere seniorrådgiver i byrået Zynk Communication & Leadership. Hun har 10 års erfaring fra Stortinget, blant annet personlig rådgiver for tidligere partileder i KrF.
  • Finn Egil Holm, direktør, administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF. Tidligere fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune, assisterende rådmann i Drammen kommune, generalsekretær og stabssjef i Frp.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Torbjørn Furulund,
bransjedirektør for helse og velferd i NHO Service og Handel.
Telefon: 936 78 097.

Gunnar Larsen,
direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.
Telefon: 988 41 531.

Nøkkelord

Kontakter

Om NHO Service og Handel

NHO Service og Handel
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27
0307 Oslo

+47 23 08 86 50http://www.nhosh.no

NHO Service og Handel er en av de to største landsforeningen i NHO og består av 2.380 bedrifter med 6.000 virksomheter og 86.000 årsverk. Bransjene er: Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), Helse og Velferd, Renhold og Eiendomsservice, Sikkerhet og Beredskap,  Handel, samt Frisør og Velvære. Noen av bransjene har egen fagsjef/rådgiver, mens andre har sekretariater som yter service til medlemmene. Gratis tilgang på juridisk bistand er en viktig medlemsfordel.

NHO Service og Handel har to hovedmålsettinger: Vi vil 1) bidra til økt seriøsitet i arbeidslivet og 2) bidra til å utvikle bedre tjenester i Norge. Under dette ligger våre mål om å bidra til økt profesjonalitet, økt verdiskaping og sikre arbeidsplasser.

Følg saker fra NHO Service og Handel

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Service og Handel på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Service og Handel