Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg ISO-sertifisert

Del

Omsorgsbygg er sertifisert for kvalitetledelse og miljøledelse etter ISO-standardene 9001 og 14001. Foretaket ble første gang sertifisert i 2012. Denne «nye» sertifiseringen er i henhold til de reviderte standardene som er oppdatert med nye fokusområder og krav for et moderne samfunn.

Omsorgsbyggs adm.dir. Lars Henrik Bøhler er fornøyd med å bli ISO-setifisert.
Omsorgsbyggs adm.dir. Lars Henrik Bøhler er fornøyd med å bli ISO-setifisert.

Standarden for kvalitetsledelse (NS-EN ISO 9001:15) regnes som flaggskipet av alle internasjonale standarder for kvalitetsledelse. Dette er et spesielt godt verktøy for å sikre styring, redusere feil, minimere risiko, gi fordeler i form av kostnadsbesparelser, samt forbedre sluttprodukt og kundetilfredshet.

Standarden for miljøledelse (NS-EN ISO 14001:2015) krever klare miljømålsetninger og etablerte ledelsessystemer for å nå disse målsetningene. Hovedelementene i standarden er miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse, kontroll og evaluering. ISO 14001 krever at foretaket klarlegger alle miljøbelastninger og fastsetter en god praksis for en føre-var-politikk for påvirkningen på miljøet.

Begge standardene er basert på kontinuerlig forbedring og overholdelse av regelverk.

- Foretaket har jobbet målrettet og grundig med å dokumentere og forbedre det vi har av rutiner, prosedyrer, strategier og planer, så nå er vi svært fornøyde med å ha oppnådd dette kvalitetsstempelet, fastslår adm.dir. i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.

Det er NEMKO som har stått for sertifiseringen av Omsorgsbygg. Sertifiseringen for både ISO 9001 og ISO14001 gjelder for områdene eiendomsutvikling, prosjektplanlegging, prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Omsorgsbyggs adm.dir. Lars Henrik Bøhler er fornøyd med å bli ISO-setifisert.
Omsorgsbyggs adm.dir. Lars Henrik Bøhler er fornøyd med å bli ISO-setifisert.
Last ned bilde
Omsorgsbyggs adm.dir. Lars Henrik Bøhler.
Omsorgsbyggs adm.dir. Lars Henrik Bøhler.
Last ned bilde

Om Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF er et foretak som bygger, drifter, forvalter og vedlikeholder kommunale formålsbygg i Oslo, som barnehager, sykehjem, brannstasjoner m.m. Foretaket sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap.

Følg saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Omsorgsbygg Oslo KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom