Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Omsetningsforbud av panelovner

Del
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt omsetningsforbud for ECO Basic panelovner produsert av Adax AS, for brudd på økodesignforskriften.

– Årsaken til omsetningsforbudet er at panelovnene har for lav energieffektivitet, sier Ane Torvanger Brunvoll, seksjonssjef i NVE.

Ikke god nok energieffektivitet

Adax AS har omsatt produkter som ikke har hatt god nok energieffektivitet til å tilfredsstille kravene i økodesignregelverket. NVE har funnet flere ulovlige produkter fra Adax AS tilgjengelige for salg hos forhandlere. Omsetningsforbudet gjelder panelovner fra produktserien Adax Eco Basic, produsert etter 01.01.2018, som ikke har tilstrekkelige styringsmekanismer for å imøtekomme kravene i regelverket.

Krav om økodesign gir mindre miljøbelastning

Formålet med økodesignregelverket er å redusere miljøbelastningen til energirelaterte produkter. Dette regelverket stiller blant annet minstekrav til energieffektiviteten til en rekke produkter. Panelovner må ha avanserte styringsmekanismer som f.eks. ukesprogrammering for å oppfylle regelverket. NVE fører tilsyn med at økodesignforskriften blir fulgt.

– Det er første gang NVE vedtar et omsetningsforbud for brudd på økodesignforskriften. Økodesignforskriften er et viktig virkemiddel for å effektivisere energibruken vår, og tilsyn med denne er noe vi vil prioritere framover, sier Brunvoll.

Enormt energisparepotensiale

Regelverket om økodesign bidrar til store energibesparelser. Beregninger fra EU viser at økodesignregelverket for elektriske varmeovner vil gi 15 TWh mindre energibruk i EU i 2020, sammenliknet med om vi ikke hadde hatt dette regelverket. Dette tilsvarer det årlige strømforbruket til nesten 900 000 norske husstander.

Les vedtaket her.

Nøkkelord

Kontakter

Seksjonssjef Ane Torvanger Brunvoll, e-post: atbr@nve.no, tlf: 977 79 089
Saksbehandler Størk Avelsgaard Lien, e-post: sal@nve.no, tlf: 458 87 646

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom