Innovasjon Norge

Oljeteknologi avgjørende for nye bærekraftige næringer

Del

Norge sitter på verdensledende kunnskap og teknologi innen olje- og gassnæringen. Nå lanseres nettstedet Techtransfer.no for å synliggjøre bedrifter som bruker oljeteknologi til å revolusjonere andre næringer, blant annet maritim, fornybar energi og transport.

Nettsiden lanseres under Arendalsuka. Fra venstre: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Håkon Haugli. Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge.
Nettsiden lanseres under Arendalsuka. Fra venstre: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Håkon Haugli. Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge.

Konkurranseevnen og innovasjonskraften i olje- og gassnæringen har gitt positive ringvirkninger til andre næringer i Norge. Nå ønsker Norsk olje og gass og Innovasjon Norge å synliggjøre dette gjennom nettstedet Techtransfer.no. 

-Olje og gassnæringen er et norsk teknologi- og kunnskapseventyr, og vil være avgjørende for utvikling av nye bærekraftige næringer i Norge, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. Han fortsetter, - Vi ser allerede hvordan kompetanse og teknologi fra olje- og gassnæringen tas i bruk i utvikling av grønne energiløsninger, i fiskeoppdrett og helse, for å nevne noe. 

Ledende klynger
De ledende norske petroleumsklyngene har vært sentrale i arbeidet med Techtransfer.no. GCE NODE på Sørlandet , GCE Ocean Technology på Vestlandet og NCE Energy Valley på Østlandet. Klyngene er globale ledere innen utvikling av teknologier som skal bygge nye næringer. 

– Oljeindustrien er en drivkraft for teknologiutvikling i andre næringer. Ikke minst fordi teknologi som er utviklet i oljeindustrien i stor grad kan overføres til andre virksomheter, og gi grunnlag for vekst og arbeidsplasser der, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Offshore-teknologi gir gravefri tilkobling til vannledning 
Techni er et eksempel på dette, og bruker offshore boreteknologi når de installerer nye vannrør i Oslo. Ideen kommer fra tiden da de jobbet med robotisert drillingløsning for skiferolje. I dag er den sentral for å sikre gravefri tilkobling fra hus til vannledning i hovedstaden. 

Scantrol Deep Vision har gått inn i fiskerinæringen med et undervannskamerasystem som identifiserer art og størrelse på fisken som går inn i en trål. Da kan tråleren slippe ut fisk som ellers ville blitt kastet, noe som bidrar til bærekraftig opprettholdelse av bestanden samt gjør fiske mer kostnadseffektivt.

CSUB i Arendal leverer undervannsstrukturer til olje- og gassindustrien. De siste femårene har de levert oppdrettskar til en rekke oppdrettsanlegg i Norge med store kar som har glatt overflate. Det gir mer effektiv oppdrett og bedre fiskehelse.

– Disse eksemplene viser hvor avansert, tilpasningsdyktig og fremtidsrettet norsk petroleumsindustri er, sier Schjøtt-Pedersen.

Kontakt:
Norsk olje og gass: Kolbjørn Andreassen, 952 82 080, ka@norog.no

Innovasjon Norge: Anne Line Kaxrud, 906 60 744, ankax@innovasjonnorge.no 

Fakta: 

Synliggjøring av teknologioverføring:
www.techtransfer.no er en nettside som synliggjør noen av Norges fremste eksempler hvor teknologi fra olje- og gassnæringen brukes i andre næringer. Nettstedet en videreføring av eksempelrapporten «Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren».

Det er tredje gang Norsk olje og gass gir ut eksempelrapporten «Teknologioverføringer fra olje- og gassektoren», nå i samarbeid med Innovasjon Norge, GCE NODE, GCE Ocean Technology og NCE Energy Valley.

Dette er et samarbeid mellom petroleumsklyngene GCE NODE, GCE Ocean Technology, og NCE Energy Valley, og aktørene Norsk olje og gass og Innovasjon Norge. 

I første fase består nettstedet av 15 bedriftseksempler, og vil oppdateres kontinuerlig.

Innovasjon Norge:
Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen hos gründere og etablert næringsliv er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser. Innovasjon Norge tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Kontorer i alle landets fylker og i rundt 30 land.

Norsk olje og gass:
Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Norsk olje og gass utvikler også retningslinjer for olje- og gassnæringen.

GCE Node:
Global Center of Expertise (GCE) NODE er en klynge av 100 selskaper på Sørlandet som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime næringen. Fokuset er å bygge kompetanse og FoU-samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. Målene er å sikre konkurranseevnen, styrke utviklingen av nye produkter og tjenester og overføre kunnskap og teknologi til nye markeder på en bærekraftig måte. GCE NODE er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.

GCE Ocean Technology:
GCE Ocean Technology ble etablert i 2006 i Bergen, Norge og er et bransjedrevet initiativ innen havteknologi med mer enn 120 partnere og medlemmer. Klyngen utvikler og leverer nyskapende havteknologi innen et bredt spekter av applikasjoner, inkludert: subsea olje- og gassproduksjon, marin fornybar energiproduksjon, marin matproduksjon, utforsking av marine mineralressurser. GCE Ocean Technology er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.

NCE Energy Valley:
Energy Valley er en teknologiklynge og Norwegian Center of Expertise (NCE) innen energiteknologi med et tyngdepunkt i hovedstadsregionen i Norge med vel 200 institusjoner og bedrifter som medlemmer. Ved å tilby infrastruktur for samarbeid, kunnskapsoverføring og ny innsikt, hjelper de medlemmene til å tilpasse seg, dra nytte av og bidra til energibransjen i omstilling. NCE Energy Valley er en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.

Kontakter

Bilder

Nettsiden lanseres under Arendalsuka. Fra venstre: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Håkon Haugli. Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge.
Nettsiden lanseres under Arendalsuka. Fra venstre: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Håkon Haugli. Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann/Innovasjon Norge.
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom