Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens halvårsrapport for 2020

Del

Olav Thon Gruppen fikk et godt operativt resultat, men nedskrivninger bidro til underskudd i første halvår.

Boligprosjektet Strømmen Verksted.
Boligprosjektet Strømmen Verksted.

Olav Thon Gruppen oppnådde et resultat før skattekostnad og verdiendringer på 1,1 milliarder kroner i første halvår, på tross av at konsernets virksomhet ble negativt påvirket av koronapandemien.

Innføring av europeiske regnskapsstandarder i Olav Thon Gruppen medfører at konsernets eiendommer og renteinstrumenter fra 2019 bokføres til markedsverdier.

Koronapandemien påvirket resultatet blant annet ved lavere markedsverdier på eiendomsporteføljen og konsernets renteinstrumenter. Eiendomsverdiene ble nedjustert med 3 % til 100 milliarder kroner, og verdien på konsernets renteinstrumenter falt med 1,4 milliarder kroner. Etter verdijusteringene ble konsernets bokførte resultat før skattekostnad i første halvår på -3,5 milliarder.

– I et halvår hvor deler av virksomheten har vært stengt, er vi tross alt godt fornøyd med at Olav Thon Gruppen oppnådde et operativt resultat før verdiendringer på hele 1,1 milliarder kroner, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Norges største eiendomsaktør
Ved halvårsskiftet hadde konsernets eiendomsportefølje en markedsverdi på 100 milliarder kroner og egenkapitalen var 57 milliarder kroner.

Kontantstrøm fra driften i første halvår var 1,1 milliarder kroner og konsernets likviditetsreserve var 9,2 milliarder kroner.

– Olav Thon Gruppen er dermed Norges største og mest solide eiendomsaktør, forteller Sperre.

Økt omsetning på kjøpesentre i Norge
Olav Thon Gruppen eier og forvalter 90 kjøpesentre i Norge og Sverige, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår fem av Norges største kjøpesentre basert på omsetning i første halvår 2020.

– I første halvår var butikkomsetningen i konsernets norske kjøpesentre uendret fra i fjor, og omsetningen økte gradvis i 2. kvartal. I juni var butikkomsetningen i Norge 16 % høyere enn i fjor og i juli hele 22 %, sier Sperre.

Butikkomsetningen i Sverige påvirkes i stor grad av at grensen til Sverige var stengt for norske kunder fra mars. I første halvår ble butikkomsetningen i Sverige 36 % lavere enn i fjor.

Thon Hotels
Thon Hotels hadde ved utgangen av første halvår 12.050 rom fordelt på 80 hoteller i Norge og utlandet. Deler av konsernets hoteller og serveringssteder var helt eller delvis stengt etter utbruddet av koronapandemien i mars, og driftsinntektene ble redusert med 46 %.

Resultatnedgangen ble avdempet av at det er gjennomført betydelige kostnadsreduksjoner.

Fremtidsutsikter
– Etter den gradvise gjenåpningen av Norge er aktiviteten økende, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Det må påregnes at de svake markedene for konsernets hotell- og serveringsvirksomhet vil vedvare i tiden fremover, mens konsernets norske kjøpesentre forventes å utvikle seg positivt, sier Sperre.

– På bakgrunn av konsernets finansielle posisjon med solid egenkapital og høye likviditetsreserver, vurderes Olav Thon Gruppen å være godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Olav Thon Gruppen står fjellstøtt i en urolig tid, sier Arne B. Sperre.

Les halvårsrapporten for 2020 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Boligprosjektet Strømmen Verksted.
Boligprosjektet Strømmen Verksted.
Last ned bilde

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2021 hadde konsernet ca. 2.390 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom