Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens halvårsrapport for 2019

Del

Olav Thon Gruppen oppnådde et resultat før skatter på 1,7 milliarder kroner i første halvår.

Halvårsrapport 2019. Illustrasjon viser utleieprosjektet Akershøyden i Oslo.
Halvårsrapport 2019. Illustrasjon viser utleieprosjektet Akershøyden i Oslo.

I første halvår økte konsernets egenkapital til 57 milliarder kroner, og markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje ved halvårsskiftet var 99 milliarder kroner. *

– Innføringen av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS, i Olav Thon Gruppen medfører blant annet at konsernets eiendommer fra 2019 bokføres til markedsverdier. I forhold til halvårsrapporten for 2018 har dermed bokført verdi av eiendomsporteføljen økt fra 50 til 99 milliarder kroner, og konsernets egenkapital har økt med ca. 40 milliarder kroner til 57 milliarder kroner, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

30 milliarder i butikkomsetning
Olav Thon Gruppen eier og forvalter 91 kjøpesentre, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår Norges 6 største kjøpesentre. 

I første halvår økte butikkomsetningen i konsernets kjøpesentre i Norge og Sverige med ca. 2 % til 30 milliarder norske kroner.

Økte leieinntekter
I første halvår økte årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen med 45 millioner kroner til 5.525 millioner kroner, og ledigheten falt til 2,3 %.

12.000 hotellrom
Thon Hotels hadde ved utgangen av første halvår 12.000 rom fordelt på 80 hoteller i Norge, Brussel og Rotterdam. Thon Hotels har fornyet en stor del av hotellporteføljen med moderne design og friske farger.

Store investeringer og fortsatt vekst i Olav Thon Gruppen
– Vi er relativt godt fornøyd med resultatet for første halvår. Våre virksomheter utvikler seg godt og vi vokser videre, sier Arne B. Sperre.

– Olav Thon Gruppens investeringer i første halvår var 1,6 milliarder kroner, og majoriteten av dette var i eiendomsprosjekter. Vi styrker kjøpesentrenes posisjon som sentrale møteplasser for handel og opplevelser, og stadig flere av våre hoteller åpnes i ny og tidsriktig drakt. I tillegg har vi over 400 boliger under oppføring for salg og utleie i Oslo-området og i Tromsø. Flere større byutviklingsprosjekter er under planlegging og vil komme de neste årene, sier Sperre.

* Vi gjør oppmerksom på at sammenligningstallene i halvårsrapporten er endret fra 2018 til 2019 på grunn av IFRS, International Financial Reporting Standard. For overgangseffekter ved IFRS henvises til årsrapport for 2018. Halvårsresultatet for 2019 påvirkes både av at det i år ikke ble ferdigstilt boliger for salg, og betydelig lavere verdiendringer i investeringseiendommer og finansielle instrumenter i henhold til IFRS.

Les halvårsrapporten for 2019 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Halvårsrapport 2019. Illustrasjon viser utleieprosjektet Akershøyden i Oslo.
Halvårsrapport 2019. Illustrasjon viser utleieprosjektet Akershøyden i Oslo.
Last ned bilde

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2019 var driftsinntektene til Olav Thon Gruppen 10,4 milliarder kroner og verdien av konsernets eiendeler var 108 milliarder kroner.

Konsernet sysselsatte i 2019 ca. 3.250 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg saker fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom