Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppens årsrapport 2021

Del

Solid resultat på tross av pandemien.

Thon Hotel Svolvær, foto: Espen Grønli
Thon Hotel Svolvær, foto: Espen Grønli

Resultat

Olav Thon Gruppen oppnådde et solid resultat i 2021 på tross av et svakt år forreiselivsnæringen i Norge.

Resultat før skattekostnad ble på 7,8 milliarder kroner, hvorav 4,4 milliard forklares av oppjusterte markedsverdier på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler.

Resultatet før verdiendring og skatter ble 3,4 milliarder kroner, en økning på 29 % fra foregående år.

- De aller fleste virksomhetsområdene i Olav Thon Gruppen utviklet seg godt, og på tross av at 2021 var nok et svakt år for reiselivsnæringen, oppnådde Olav Thon Gruppen det høyeste resultatet noensinne, sier konserndirektør for finans Arne B. Sperre.

Egenkapital og likviditetsreserver

I 2021 økte konsernets egenkapital til 65 milliarder kroner, og ved utgangen av 2021 var konsernets likviditetsreserver 11,5 milliarder kroner.

- Selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter er Olav Thon Gruppen godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Markedsverdien på eiendomsporteføljen øker og rentebærende gjeld

I 2021 økte markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje med 6 milliarder kroner til 116 milliarder kroner. Årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen økte med 80 millioner kroner til 5.830 millioner kroner.

Konsernets rentebærende gjeld ble redusert med 1,4 milliarder kroner til 30,9 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

Boligsalg og næringseiendom

I 2021 ferdigstilte konsernet 2 større boligprosjekter og har flere boligprosjekter under bygging. Blant de største prosjektene er Wessel Park i Vestby, Skårerløkka på Lørenskog og Strømmen Verksted på Strømmen.

Etterspørselen etter boliger vår høy i 2021, og totalt ble det solgt boliger for 950 millioner kroner.

Markedet for næringseiendom utviklet seg svært godt i 2021 med høy etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt og med økende markedspriser på næringseiendom.

Skandinavias ledende kjøpesenteraktør

Olav Thon Gruppen har i dag 94 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias ledende kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen er solid både i det norske og svenske kjøpesentermarkedet, og i porteføljen inngår 8 av Norges 10 største kjøpesentre i 2021. I Sverige er Olav Thon Gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom.

I 2021 var butikkomsetningen i konsernets egeneide kjøpesentre i Norge og Sverige rundt 67 milliarder kroner, med vekst fra 2020 på 3,6 % i Norge og 6,4 % i Sverige.

- Omsetningstallene viser at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemiårene og fremstår fortsatt som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Thon Hotels

Ved utgangen av 2021 hadde Thon Hotels 12.500 rom fordelt på 83 hoteller i Norge og utlandet. 2021 var nok et svakt år for reiselivsnæringen, og spesielt markedsutviklingen i Oslo området var svak.

Thon Hotels oppnådde en vesentlig resultatfremgang fra 2020 både som følge av et noe bedret hotellmarkedet og at hotelldriften i større grad var tilpasset det svake hotellmarkedet.

Les årsrapporten her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Thon Hotel Svolvær, foto: Espen Grønli
Thon Hotel Svolvær, foto: Espen Grønli
Last ned bilde

Dokumenter

Om Olav Thon Gruppen

Olav Thon Gruppen
Olav Thon Gruppen
Stenersgata 2A
0105 Oslo

+47 23 08 00 00http://www.olavthon.no

Konsernet Olav Thon Gruppen omfatter mange virksomheter, hvorav kjernevirksomhetene er eiendom og hotell. De mest kjente merkenavnene våre er Thon Eiendom og Thon Hotels.

I 2021 hadde konsernet ca. 2.390 årsverk. Les årsrapportene våre her.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av overskuddet i Olav Thon Gruppen  til samfunnsnyttige formål.

Link til våre presserom:
Olav Thon Gruppen
Thon Eiendom
Thon Hotels
Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom